Ders Adı Şehir Coğrafyası
Ders Kodu COG-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Şehirlerin Ortaya Çıkışları ve Şehir Hareketleri Sanayi Devrimi Sonrası Şehirleşme Hareketleri Şehir Bölgelerinin tespitinde Kullanılan Bölgeler Şehir ve Bölgesi Arasındaki Farklılıklar Şehirlerin Sınıflandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Şehir tanımı, şehir-kır yerleşmelerinin ayırımında kullanılan kriterler; Şehirleşme, şehirleşmenin dünyada ve Türkiye’de tarihi gelişimi, şehirleşmede etkili olan faktörler, tarihi çağlarda şehir tipleri; Şehirlerin dağılışı ve dağılış üzerinde etkili olan faktörler; Şehirsel fonksiyonlar, genel ve özel şehir fonksiyonları, şehirlerin sınıflandırılması, fonksiyonlarına göre belirmiş şehir tipleri ve özellikleri, dünya ve Türkiye’den örnekler; Şehir içi arazi kullanılışı, genel özellikleri, teori ve modeller; Şehir bölgesi, merkezi yer teorisi ve modellerin incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Şehir kavramı hakkında coğrafi bilgiler vermek
Dersin Amacı Şehir tanımı, şehir-kır yerleşmelerinin ayırımında kullanılan kriterler; Şehirleşme, şehirleşmenin dünyada ve Türkiye’de tarihi gelişimi, şehirleşmede etkili olan faktörler, tarihi çağlarda şehir tipleri; Şehirlerin dağılışı ve dağılış üzerinde etkili olan faktörler; Şehirsel fonksiyonlar, genel ve özel şehir fonksiyonları, şehirlerin sınıflandırılması, fonksiyonlarına göre belirmiş şehir tipleri ve özelliklerini tespit etmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Şehirlerin Ortaya Çıkışları ve Şehir Hareketleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
2 İlk Çağ Şehirleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
3 Orta Çağ Şehirleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
4 Sanayi Devrimi Sonrası Şehirleşme Hareketleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
5 Günümüzde Şehirleşme
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
6 Şehirlerin Dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
7 Şehirlerin Dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
8 Şehirlerin Genel Fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
9 Şehir Bölgelerinin tespitinde Kullanılan Bölgeler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
10 Şehir ve Bölgesi Arasındaki Farklılıklar
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
11 Şehirlerin Sınıflandırılması. Jenetik (Morfolojik) Sınıflandırma
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
12 Biyolojik Sınıflandırma Şehirlerin Genişliğine Göre Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
13 Şehirlerin Fonksiyonlarına Göre sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
14 İktisadi Fonksiyonlar ve Bu Fonksiyonlara Bağlı Şehirler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 3
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 4
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1-Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul. 2-Göney, S., 1995. Şehir Coğrafyası-I. İst. Üniv. Yay. No:3908, Edeb. Fak. Yay. No:2274, İstanbul. 3-Keleş, R. 1972. 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yay., İstanbul. 4-Keleş, R. (2002). Kentleşme Politikası. 7. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. 5-Keleş, R.,1990, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar 1-Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul. 2-Göney, S., 1995. Şehir Coğrafyası-I. İst. Üniv. Yay. No:3908, Edeb. Fak. Yay. No:2274, İstanbul. 3-Keleş, R. 1972. 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yay., İstanbul. 4-Keleş, R. (2002). Kentleşme Politikası. 7. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. 5-Keleş, R.,1990, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Ankara.
Materyal
Dökümanlar 1-Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul. 2-Göney, S., 1995. Şehir Coğrafyası-I. İst. Üniv. Yay. No:3908, Edeb. Fak. Yay. No:2274, İstanbul. 3-Keleş, R. 1972. 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yay., İstanbul. 4-Keleş, R. (2002). Kentleşme Politikası. 7. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. 5-Keleş, R.,1990, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Ankara.
Ödevler
Sınavlar 1-Tümertekin, E. ve N.Özgüç. 2004, Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (8. Baskı), Çantay Kitabevi, İstanbul. 2-Göney, S., 1995. Şehir Coğrafyası-I. İst. Üniv. Yay. No:3908, Edeb. Fak. Yay. No:2274, İstanbul. 3-Keleş, R. 1972. 100 Soruda Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yay., İstanbul. 4-Keleş, R. (2002). Kentleşme Politikası. 7. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara. 5-Keleş, R.,1990, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Ankara.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)