Ders Adı Flüvyal Jeomorfolojisi
Ders Kodu COG-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Çetin ŞENKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Akarsu vadilerinin nasıl oluştuğu ve geliştiği Akarsu yatağı tiplerinin oluşumu ve denetleyen etmenlerin neler olduğu Akarsu aşınım şekillerinin neler olduğu Akarsu birikim şekillerinin neler olduğu Flüvyal oluşumları etkileyen etmenler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Akarsu süreçleri, aşınım ve birikim şekilleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yeryüzü üzerindeki akarsu süreçleri ve yeryüzü şekillerinin öğretilmesi
Dersin Amacı Akarsu topoğrafyasının oluşumu ve gelişimini kavratmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Akarsu şekillendirmesinin mekanizması ve taban seviyesi
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
2 Akarsu aşındırması
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
3 Akarsu taşıma ve biriktirme mekanizması,
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
4 Vadi oluşumu ve akarsu aşındırma şekilleri
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
5 Yamaç aşındırılması ve erozyon olgusu
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
6 Vadi türleri, akarsu biriktirmesinin mekanizması
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
7 Akarsu biriktirme şekilleri
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
8 Vadi kuruluşu ve drenaj tipleri
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
9 Antesedans, epijenez ve kapma
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
10 Yatay, monoklinal ve kıvrımlı yapılarda akarsu topoğrafyasının gelişimi
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
11 Domlar ve tektonik yapılarda akarsu topoğrafyasının gelişimi
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
12 Peneplen Gençleşme ve gençleşme şekilleri
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
13 Akarsu taraçaları
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 4
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 4
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 5 5
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 121    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Flüvyal jeomorfolojisi ders notları Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
Diğer Kaynaklar Flüvyal jeomorfolojisi ders notları Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Flüvyal jeomorfolojisi ders notları Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
Ödevler
Sınavlar Flüvyal jeomorfolojisi ders notları Erinç, S. 2012. Jeomorfoloji Cilt I. Güncelleştirme; Ertek, A., Güneysu, C. Der Yayınları.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)