Ders Adı Jeomorfolojik Haritalama
Ders Kodu COG-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Jeomorfolojik harita ve kesit alma yöntemlerini öğrenme, 2) Topografik yükseklik, yüzey şekilleri ve topografik eğim kavramını anlama, 3) Jeomorfolojik yapılar ve sınırlarını haritada tanımlama yöntemlerini öğrenme, 4) Jeolojik/jeomorfolojik haritaların yorumunda “V” kuralları, eğim/ dalım ve doğrultu kavramlarını uygulamalı olarak öğrenme, 5) Bitki örtüsü ve kayaç türlerinin ilişkilerini tanıma ve jeomorfolojik bakımdan yorumlama, 6) Jeomorfolojik haritalarda yeraltı su içeriği ve akarsu drenaj modellerine dayanan yorumlama yöntemlerini öğrenme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fiziki coğrafya uygulamalarında kullanılacak temel topografik ve jeolojik harita bilgileri; kayaç türleri ile ilişkili topografik ve jeomorfolojik yapılar; topografik yükseklik ve eğim kavramları; jeomorfolojik haritalarda düzlemsel veya düzlemsel olmayan birim sınırları ve yapılar; jeolojik/jeomorfolojik haritalarda “V” kurallarının uygulanması ve yorumu; bitki örtüsü ve kayaç türlerinin ilişkileri; yeraltı su içeriği ve akarsu drenaj modellerinin jeomorfolojik yorumları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Harita çizme becerisi kazandırmak
Dersin Amacı Jeomorfolojik amaçlı çalışmalarda kullanılan harita ve kesitlerin çizim yöntemleri, topografik yükseklik ve eğimi kavramları, topografik-jeomorfolojik yapılar ve sınırların belirlenmesi, “V” kuralları ve jeolojik/jeomorfolojik haritaların genel olarak yorumlanması, bitki örtüsü ve kayaç türü ilişkileri, kayaçların yer altı su içeriği, akarsu drenaj modelleri ve jeomorfolojik yorumu.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Topografik haritalar: Koordinat, eşyükseklik eğrileri, yükseklik, ölçek kavramları, haritalarda kullanılan koordinat sistemlerinin biribirine dönüşümü
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
2 Topografik yükseklik ve eğim, topografik kesit kavram ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
3 Topografik haritalarda kaya türü, jeolojik/jeomorfolojik birim veya yapısal sınırların tahmini (uygulamalı)
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
4 Jeolojik/jeomorfolojik haritalarda “V” kurallarına dayanan harita çözümleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
5 Jeomorfolojik haritada bulunması gereken unsurlar, jeomorfolojik simge ve semboller
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
6 Jeolojik/jeomorfolojik harita ve kesitlerde doğrultu, eğim ve dalım (gerçek ve görünür) kavramı ve yorumu
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
7 Hava fotografları, uydu görüntüleri, jeoloji haritaları ve saha gözlemlerinden yararlanılarak taslak jeomorfoloji haritalarının hazırlanması
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
8 Hava fotografları, uydu görüntüleri, jeoloji haritaları ve saha gözlemlerinden yararlanılarak taslak jeomorfoloji haritalarının hazırlanması
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
9 Jeomorfolojik harita ve kesitlerde düzlemsel veya düzlemsel olmayan sınırların çizimi ve yorumu
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
10 Jeomorfolojik harita ve kesitlerde düzlemsel veya düzlemsel olmayan sınırların çizimi ve yorumu
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
11 Jeomorfolojik harita ve kesitlerde düzlemsel veya düzlemsel olmayan sınırların çizimi ve yorumu
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
12 Jeomorfolojik haritalardan blok diyagram oluşturma
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
13 Jeomorfolojik haritalardan blok diyagram oluşturma
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
14 Genel Değerlendirme.
  Ön Hazırlık: Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 4
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 3 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Jeomorfolojik Haritalama Ders Notları
Diğer Kaynaklar Jeomorfolojik Haritalama Ders Notları
Materyal
Dökümanlar Jeomorfolojik Haritalama Ders Notları
Ödevler
Sınavlar Jeomorfolojik Haritalama Ders Notları Kurter, A., Hoşgören, M.Y. 1986. Jeomorfoloji Tatbikatı, Genelleştirilmiş İkinci Baskı. Edebiyat Fakltesi Basım Evi, İstanbul. Bilgin, T. 2017. Genel Kartoğrafya 1 - Kartografyanın Tarihçesi, Projeksiyonlar, Harita Alma ve Yapmanın Esasları, 7. Baskı. Filiz Kitabevi Yayınları.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)