Ders Adı Madenler Coğrafyası
Ders Kodu COG-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Maden tanımı ve çeşitleri 2. Maden çıkarımında uygulanan yöntemler 3. Maden yataklarının işletilmesinde rol oynayan faktörler 4. Metal madenler 5. Metal olmayan madenler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Madenler, ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasî güce sahip olmasında önemli bir etkendir. Bu derste madenler üzerinde durulmakta, bunların oluşumları, özellikleri, rezervleri, bu rezervlerin dünyadaki dağılışı, üretimleri ve kullanım alanları genel olarak açıklanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dünyada ve Türkiyede madenleri öğretmek
Dersin Amacı Madenlerin oluşumları, özellikleri, rezervleri, bu rezervlerin dünyadaki dağılışı, üretimleri ve kullanım alanlarını vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Maden tanımı, maden çıkarımında uygulanan yöntemler.
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
2 Maden çeşitleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
3 Maden yataklarının işletilmesinde rol oynayan faktörler.
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
4 Demir
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
5 Bakır
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
6 Kalay, Çinko, Kurşun
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
7 Kalay, Çinko, Kurşun
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
8 Alüminyum, Manganez
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
9 Nikel, Krom
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
10 Altın, gümüş ve diğerleri
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
11 Kobalt, sanayi kumu
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
12 Uranyum, Toryum
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
13 Bor
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
14 Magnezyum, Tuz
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 20 20
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Doğanay, H., 1998. Enerji Kaynakları, Şafak Yayınevi, Erzurum. Karubulut, Y., 1999. Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara. Karabulut, Y., 2000. Türkiye Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara. Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)