Ders Adı Asya Kıtası Coğrafyası
Ders Kodu COG-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Asya Kıtasının Genel Fiziki ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 2. Ortadoğu Ülkeleri 3. Orta Asya Ülkeleri 4. Güney Asya Ülkeleri 5. Uzakdoğu Ülkeleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste Asya kıtası üç bölüm olarak ele alınmaktadır. Birinci bölümde kıtanın sınırları, jeolojik, jeomorfolojik, iklim, bitki örtüsü, hidrografik ve toprak özellikleri, ikinci bölümde kıtanın nüfus ve yerleşme özellikleri, üçüncü bölümde ise ekonomik faaliyetlerden tarım, hayvancılık ve sanayi faaliyetleri üzerinde durulmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Asya kıtasının coğrafi özellikleri hakkında bilgiler vermek
Dersin Amacı Bu derste Asya kıtası üç bölüm olarak ele alınmaktadır. Birinci bölümde kıtanın sınırları, jeolojik, jeomorfolojik, iklim, bitki örtüsü, hidrografik ve toprak özellikleri, ikinci bölümde kıtanın nüfus ve yerleşme özellikleri, üçüncü bölümde ise ekonomik faaliyetlerden tarım, hayvancılık ve sanayi faaliyetleri üzerinde durulmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Asya Kıtasının Genel Fiziki ve Sosyo-Ekonomik Yapısı
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
2 KKTC-Irak-Suriye
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
3 İsrail - İran
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
4 Suudi Arabistan –Yemen- Kuveyt- Bir. Arap Emir.
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
5 Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
6 Özbekistan-Kırgızistan-Tacikistan-
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
7 Özbekistan-Kırgızistan-Tacikistan-
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
8 Türkistan-Kazakistan
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
9 Pakistan –Afganistan
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
10 Hindistan
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
11 Bangladeş-Kuzey Kore-Güney Kore
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
12 Endonezya-Malezya
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
13 Japonya
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
14 Çin
  Ön Hazırlık: Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 103    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 2- Özey, R., 2000, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif. Yay. İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)