Ders Adı Avrupa Kıtası Coğrafyası
Ders Kodu COG-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Avrupa ülkelerinin yüzölçümleri, nüfusları, yönetim şekilleri 2. Avrupa Ülkelerinin Tarihi 3. Avrupa ülkelerinin yüzey şekilleri 4. Avrupa Ülkelerinin iklimi ve bitki örtüsü 5. Avrupa ülkelerinin nüfusu ve yerleşmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avrupa ülkeleri, Avrupa ülkelerinin tarihi, Avrupa ülkelerinin yüzey şekilleri, Avrupa ülkelerinin iklimi ve bitki örtüsü, Avrupa ülkelerinin nüfus ve yerleşme özellikleri, Avrupa ülkelerinin sanayileşmesi, Avrupa ülkelerinin jeopolitik önemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Avrupa ülkelerinin coğrafya özellikleri hakkında bilgiler vermek
Dersin Amacı Avrupa Ülkelerinin Fizikî ve Beşeri Özelliklerini Tanıtmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Avrupa kıtasının konumu, fizikî ve beşeri özellikleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
2 Balkan ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
3 Güney Avrupa ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
4 Güney Avrupa ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
5 Orta Avrupa ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
6 Orta Avrupa ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
7 Orta Avrupa ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
8 İskandinav ve Baltık Ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
9 Baltık Ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
10 Batı Avrupa Ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
11 Batı Avrupa Ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
12 Doğu Avrupa Ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
13 Doğu Avrupa Ülkeleri
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Özçağlar, A., 2001. Coğrafyaya Giriş Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 4 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Güner, İ. Ve Ertürk, M., 2006. Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)