Ders Adı Toprak Coğrafyası
Ders Kodu COG-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ
Dersin Yardımcıları The aim of this course is ensure to learn soil properties, soil classification, pedogenic factors and separation of soils in Turkey
Dersin Öğrenme Çıktıları Toprak ve özelliklerini öğrenir Toprak oluşumu ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur Toprak oluşumunda etkili olan faktör ve olayları öğrenir Toprakların ülkemizde dağılımlarını öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toprağın tanımı, konumu, sınırları, kapsamı, fiziksel, kimyasal biyolojik özellikleri, toprak organik maddesi, erozyon ve koruma yoları, torak oluşu ve sınıflandırılması, toprakların dağılımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye topraklarının dağılımını öğretmek
Dersin Amacı Farklı sınıflama metotlarına göre gruplandırılan toprakların özellikleri, oluşumunda etkili olan faktörler ve oluşum süreçleri ile bu toprakların ülkemizde dağılım alanlarının öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Toprağın tanımı Toprağın konumu Toprağın sınırları Toprağın genel bileşimi
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
2 Toprak oluşumunda önemli kayalar
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
3 Toprağın ana materyali ve oluşumu
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
4 Toprakların oluşmasında etkili olan başlıca faktörler
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
5 Toprak oluşturan olaylar
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
6 Toprağın fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
7 Toprağın kimyasal özellikleri
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
8 Toprak canlıları ve toprağın biyolojik özellikleri
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
9 Organik madde ve humus
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
10 Toprak erozyonu ve korunması
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
11 Toprakların sınıflandırılmasında önemli kriterler
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
12 Toprak taksonomisi ve toprakların dağılımı
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
13 1938 sınıflama sistemi ve toprakların dağılımı
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
14 Türkiye topraklarının potansiyeli ve sorunları
  Ön Hazırlık: Aydemir, O., Akgül, M., Canbolat M.Y, Işıldar, A., 2001. Toprak Bilgisi Ders Notu, SDÜ Zir. Fak. Yay.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 4
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 3
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 4
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 4
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 4
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 4
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 4
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Atalay, İ., 1989. Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No.8, İzmir.
Diğer Kaynaklar Atalay, İ., 1989. Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No.8, İzmir.
Materyal
Dökümanlar Atalay, İ., 1989. Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No.8, İzmir.
Ödevler
Sınavlar Toprak Coğrafyası Ders Notları Atalay, İ., 1989. Toprak Coğrafyası. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No.8, İzmir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)