Ders Adı Biyocoğrafya
Ders Kodu COG-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Çetin ŞENKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Bitkilerin yetişme şartlarını bilmek 2-Bitki örtüsü iklim ilişkilerini bilmek 3-Bitki topluluklarını tanımak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vejetasyon şartları, yeryüzünde önemli bitki toplulukları, bu bitkilerin sık görüldüğü yerler. Bitkilerin temel özellikleri, coğrafya bitkilerle neden ilgilenir sorusunun cevabını verebilmek
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Türkiye’deki yaprağını döken ve daimi yeşil ağaç ve ağaçcıkları öğretmek 2-Türkiye'nin bazı vejetasyon tiplerini öğretmek 3-Bitki örtüsü iklim ilişkilerini öğretmek
Dersin Amacı Bitkileri tanımak. Fiziki coğrafyanın önemli bir elemanı durumundaki bitkilerin temel özellikleri, oluşum şartları, benzerlikleri ve farklılıklarını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitkilerin yetişme şartları
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
2 Bitki örtüsü iklim ilişkileri
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
3 Sıcaklık isteği, su isteği, ışık isteği, rüzgar durumu
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
4 Bitki örtüsü toprak ilişkisi
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
5 Bitki örtüsü rölyef ilişkisi
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
6 Bitki toplulukları
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
7 İğne Yapraklı ve Yaprağını Döken Ormanlar ve bu ormanların fitososyolojik özellikleri
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
8 Ağaççık ya da çalı formasyonları
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
9 Ot formasyonları
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
10 Maki vejetasyonu
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
11 Step formasyonu
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
12 Alçak ve Yüksek Dağ Step vejetasyonu
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
13 Vejetasyon tiplerinin karakteristik özellikleri ve hakim bitkileri
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
14 Türkiye vejetasyonu (Genel)
  Ön Hazırlık: Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 4
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 6 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Biyocoğrafya Ders Notları Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
Diğer Kaynaklar Biyocoğrafya Ders Notları Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Biyocoğrafya Ders Notları Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
Ödevler
Sınavlar Biyocoğrafya Ders Notları Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası Cox, C.B., Moore, P.D., Ladle, R.J. 2017. Biogeography, An Ecological and Evolutionary Approach, Ninth Editon. Çev. Ed. Gök, A. 2017. Biyocoğrafya, Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Dokuzuncu Basımdan Çeviri. Nobel Yayınları.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)