Ders Adı Ege Bölgesi
Ders Kodu COG-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Aziz ÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ege bölgesinin yeri ve sınırları 2. Ege bölgesinin fiziki özellikleri 3. Ege bölgesinin fiziki özellikleri 4. Tarım ve sanayi faaliyetleri 5. Akdeniz bölgesinin önemi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ege bölgesinin coğrafi konumu, sınırları, genel özellikleri, bölge içinde yer alan idari üniteleri; bölge içinde yer alan alt bölge, bölüm ve yörelerin coğrafi tasnifi ve sınırları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ege bölgesinin coğrafi özellikleri hakkında bilgiler vermek
Dersin Amacı Ege bölgesinin coğrafi konumu, sınırları, genel özellikleri, bölge içinde yer alan idari üniteleri; bölge içinde yer alan alt bölge, bölüm ve yörelerin coğrafi tasnifi ve sınırlarını öğretmektir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ege bölgesinin yapı ve yüzey şekilleri
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
2 İklim özellikleri ve bölge içi farklar
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
3 Hidrografik özellikler
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
4 Doğal bitki örtüsü
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
5 Nüfus artışı, bölgenin demografik nitelikleri
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
6 Şehirsel ve kırsal nüfus
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
7 Şehirsel ve kırsal nüfus
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
8 Nüfusun coğrafi dağılışı ve bu dağılışta rol oynayan faktörler
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
9 Göçler ve yeni çekim merkezlerinin ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
10 Yerleşme tipleri
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
11 Tarımsal faaliyetler ve bölge içi farklılıklar
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
12 Sanayi faaliyetlerinin dağılışı, başlıca sanayi şehirleri ve sanayileşme süreçleri
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
13 Turizm çekicilikleri ve bölgenin Türkiye turizmindeki yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 80
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 5 25
Sunum 2 5 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 5 5 25
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 146    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar Bölge dersi notları Atalay, İ. , Mortan, K., 2007. Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitapevi, İstanbul.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)