Ders Adı Turizm Coğrafyası
Ders Kodu COG-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Turizm ve Rekreasyon Kavramları 2. Turizmde Talep ? Turistin Güdü ve Davranışları 3. Turizmde gelişim Siyasetleri 4. Turizm Çeşitleri 5. Türkiye?de Turizm
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Turizm coğrafyasının temel kavramları; turizm-coğrafya ilişkisi; turizmin gelişim tarihi, turizmin talep ve güdüleri; dünya turizminin gelişmesinde etkili faktörler, doğal ve kültürel çekicilikler ile arz unsurlarının-ulaşım ve konaklama ? incelenmesi; turizmde organizasyonun önemi; dünyanın başlıca turizm mekanları, özellikleri, gelişimi ve sorunlarının incelenmesi; Turizmin ekonomik, toplumsal-kültürel ve çevresel etkileri; turizm gelişim siyasetleri ve planlama; dünya turizm hareketinin başlıca özellikleri ve bölgesel kalıpların incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Turizm ve coğrafya ilişkisini öğretmek
Dersin Amacı Turizm coğrafyasının temel kavramları; turizm-coğrafya ilişkisi; turizmin gelişim tarihi, turizmin talep ve güdüleri; dünya turizminin gelişmesinde etkili faktörler, doğal ve kültürel çekicilikler ile arz unsurlarının-ulaşım ve konaklama ? incelenmesi; turizmde organizasyonun önemi; dünyanın başlıca turizm mekanları, özellikleri, gelişimi ve sorunlarının incelenmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Turizm ve Rekreasyon Kavramları
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
2 Rekreasyon Faaliyetlerinin Özellikleri
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
3 Turizmde Talep – Turistin Güdü ve Davranışları Turizm Şekilleri ve Turist Tipler
  Ön Hazırlık: Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
4 Turizmde Arz = Çekicilikler Klimatik Çekicilikler- Manzara ve Tarihsel Kaynaklar
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
5 Turizmde Arz = Çekicilikler Klimatik Çekicilikler- Manzara ve Tarihsel Kaynaklar
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
6 Turizmde Arz ve Ulaşım
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
7 Turizmde Arz ve Ulaşım
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
8 Turizmde Arz ve Konaklama
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N.(2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kİtabevi, İstanbul.
9 Turizmde gelişim Siyasetleri=Kitle Turizmine Alternatifler
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N.(2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kİtabevi, İstanbul.
10 Turizm Çeşitleri
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N.(2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kİtabevi, İstanbul.
11 Dünya Turizm Faaliyetlerinin Günümüzdeki Durumu
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N.(2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kİtabevi, İstanbul.
12 Türkiye’de Turizm
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N.(2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kİtabevi, İstanbul.
13 Türkiye’de Turizmin Gelişimi
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N.(2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kİtabevi, İstanbul.
14 Problems And Tyeps Of Tourism İn Turkey
  Ön Hazırlık: Turizm Coğrafyası ders notları Özgüç, N.(2011). Turizm Coğrafyası Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kİtabevi, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ÖZGÜÇ, N. 2007. Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar DOĞANER, S., 2001. Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar DOĞANER, S., 2001. Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)