Ders Adı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Analizler
Ders Kodu COG-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Gülcan SARP
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları CBS ve UA yazılımlarının temel prensiplerini öğrenir CBS’de veri katmanlarını oluşturabilir CBS’de analiz yapabilir ve bilgi üretebilir Uydu görüntülerinin sınıflandırılması ve bilgi üretimi konularında bilgi sahibi olur CBS ve UA arasında entegrasyon sağlayabilir Bu sistemlerle kurgu ve tasarım yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği GIS analyses, data base management, transforms, digital imaging of satellite data, image classification, producing of thematic map
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Coğrafya eğitiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerinin kullanımını sağlamak
Dersin Amacı Coğrafi bilgi sistemleri kullanarak sayısal haritalar hazırlayabilme ve uzaktan algılama teknikleri ile veri üretebilme becerisini sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 COĞRAFYA ve MEKAN Nedir?
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
2 MEKANSAL VERİ VE BİLEŞENLERİ Mekansal Veri Nedir?
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
3 MEKANSAL VERİ VE BİLEŞENLERİ Mekansal Veri Tabanı Nedir? Mekansal Veri Tabanı Örnekleri
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
4 MEKANSAL VERİ TİPLERİ Noktasal Veri Çizgisel Veri Alansal Veri Hücresel Veri
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
5 Mekansal Veri Toplama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
6 Modeller arası dönüşümler ve temel karşılaştırmalar
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
7 Coğrafi Verilerin Sorgulanması ve Raporlanması
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
8 TEMEL MEKANSAL ANALİZLER Sınır Kaldırma
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
9 TEMEL MEKANSAL ANALİZLER Yakın (Near) Analizi Nokta Mesafesi (Point Distance) Analizi Thiessen çokgenler (Thiessen polygons) Analizi
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
10 TEMEL MEKANSAL ANALİZLER Raster tabanlı mesafe araçları
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
11 TEMEL MEKANSAL ANALİZLER Vektör Bindirmeleri
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
12 TEMEL MEKANSAL ANALİZLER Yoğunluk (Density) Analizleri
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
13 TEMEL MEKANSAL ANALİZLER Ara Değer Kestirimi (Enterpolasyon)
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
14 TEMEL MEKANSAL ANALİZLER Yüzey Analizleri Sayısal Yükseklik Modelleri
  Ön Hazırlık: Aranoff, S.,1991. Geographic information systems: A management perspective ISBN 0-921804-91-1
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 4
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 30 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Turoğlu, H., Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Çantay Kitabevi, 2000. Dinç, U., Yeğingil, İ., Peştemalcı V., Dinç, O., Kandırmaz, M., 2001. “Uzaktan Algılamanın Temel Esasları ve Bazı Uygulamalar” Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Grubu, Lisansüstü Yaz Okulu Ders Notları. Adana.
Diğer Kaynaklar Turoğlu, H., Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Çantay Kitabevi, 2000. Dinç, U., Yeğingil, İ., Peştemalcı V., Dinç, O., Kandırmaz, M., 2001. “Uzaktan Algılamanın Temel Esasları ve Bazı Uygulamalar” Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Grubu, Lisansüstü Yaz Okulu Ders Notları. Adana.
Materyal
Dökümanlar Turoğlu, H., Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Çantay Kitabevi, 2000. Dinç, U., Yeğingil, İ., Peştemalcı V., Dinç, O., Kandırmaz, M., 2001. “Uzaktan Algılamanın Temel Esasları ve Bazı Uygulamalar” Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Grubu, Lisansüstü Yaz Okulu Ders Notları. Adana.
Ödevler
Sınavlar Turoğlu, H., Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Çantay Kitabevi, 2000. Dinç, U., Yeğingil, İ., Peştemalcı V., Dinç, O., Kandırmaz, M., 2001. “Uzaktan Algılamanın Temel Esasları ve Bazı Uygulamalar” Tübitak Bilim Adamı Yetiştirme Grubu, Lisansüstü Yaz Okulu Ders Notları. Adana.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)