Ders Adı Ulaşım Coğrafyası
Ders Kodu COG-313
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ulaşımın gelişmesi ve ulaşım ağları 2. Ulaşım-Fiziki coğrafya koşullarının ilişkisi 3. Ulaşım yollarının yer seçimi ve ulaşım ağları 4. Ulaşım sistemleri 5. Ulaşımda meydana gelen değişimler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ulaşım faaliyetleri, bu faaliyetlerin mekan üzerindeki dağılışı, ulaşımın insan yaşamı, yerleşmeler, şehirleşme, turizm, ticaret, sanayi... vb. sosyo-ekonomik faaliyetler üzerine etkileri incelemek, kara, hava ve deniz ulaşımını ayrıntılı olarak incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dünyada ve Türkiyede ulaşım faaliyetlerini anlatmak
Dersin Amacı Ulaşım faaliyetleri, bu faaliyetlerin mekan üzerindeki dağılışı, ulaşımın insan yaşamı, yerleşmeler, şehirleşme, turizm, ticaret, sanayi...vb. sosyo-ekonomik faaliyetler üzerine etkileri incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ulaşımın gelişmesi ve ulaşım ağları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
2 Ulaşım-Fiziki coğrafya koşullarının ilişkisi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
3 Ulaşım yollarının yer seçimi ve ulaşım ağları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
4 Deniz ulaşımı ve limanlar
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
5 Başlıca denizyolları
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
6 Demiryolları ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
7 Başlıca demiryolları ve dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
8 Karayolları ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
9 Karayolları ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
10 Motorlu taşıtlar ve karayollarının dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
11 Havayolları ve tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
12 Havayollarında taşımacılık ve havayolların dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
13 Petrol ve Doğalgaz boruhatları ve dağılışı
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
14 Ulaşımda meydana gelen değişimler
  Ön Hazırlık: Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007. Ekonomik Coğrafya. Çantay Kitabevi, İstanbul. Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)