Ders Adı Enerji Kaynakları
Ders Kodu COG-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Enerji kaynağının tanımı ve sınıflandırılması Kömür yatakları ve coğrafî dağılışı Petrol yatakları ve coğrafî dağılışı Yenilenebilir enerji kaynakları Türkiye'nin enerji kaynakları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji kaynağının tanımı ve sınıflandırılması, Kömür yatakları ve coğrafî dağılışı, Petrol yatakları ve coğrafî dağılışı, Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye'nin enerji kaynakları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Enerji kaynaları hakkında genel bilgiler vermek
Dersin Amacı Dünya'da ve Türkiye'de enerji kaynaklarının dağılımını, fosil enerji kaynaklarını, metalürjik enerji kaynaklarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıtmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Enerji kaynağının tanımı ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
2 Dünya kömür yatakları ve coğrafî dağılışı
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
3 Dünya kömür yatakları ve coğrafî dağılışı
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
4 Dünya kömür yatakları ve coğrafî dağılışı
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
5 Dünya Petrol yatakları ve coğrafî dağılışı
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
6 Dünya Petrol yatakları ve coğrafî dağılışı
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
7 Dünya Petrol yatakları ve coğrafî dağılışı
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
8 Su gücü
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
9 Yenilenebilir enerji kaynakları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
10 Yenilenebilir enerji kaynakları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
11 Yenilenebilir enerji kaynakları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
12 Yenilenebilir enerji kaynakları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
13 Enerji kaynakları ve çevre sorunları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
14 Türkiye’nin Enerji Kaynakları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H. 1997. Ekonomik Coğrafya 2 Enerji Kaynakları. Erzurum: Şafak Yayınevi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 10 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Karabulut, Y., 2000. Türkiye enerji Kaynakları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)