Ders Adı Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi
Ders Kodu COG-321
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Çetin ŞENKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Morfojenetik bölge kavramını öğrenmek Morfojenetik bölgeleri ayırt etmek Kurak ve yarıkurak bölgelerdeki etken ve süreçleri açıklamak Kurak ve yarıkurak bölgelerdeki yerşekilleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kurak ve Yarıkurak bölgelerin genel özellikleri, şekillendirici etken ve süreçler, kurak ve yarıkurak bölge yer şekilleri ile jeomorfolojik gelişimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kurak ve Yarıkurak bölge özellikleri, jeomorfolojik süreçler ve yeryüzü şekillerini kavratmak.
Dersin Amacı Kurak ve yarıkurak bölgelerin genel özellikleri ile bu bölgelerdeki şekillendirici etken ve süreçleri kavratmak ayrıca bu bölgelerdeki yeryüzü şekillerinin oluşum ve gelişimini incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kurak ve yarıkurak bölgelerin başlıca özellikleri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
2 Kurak ve yarıkurak bölgelerin sınırlandırılmasında kullanılan özellikler
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
3 Çöller ve oluşum şartları
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
4 Kurak ve yarıkurak bölgelerde şekillendirici etken ve süreçler
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
5 Akarsu, çözülme süreçleri ve çamur akıntıları
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
6 Deflasyon için gerekli olan koşullar
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
7 Korrazyon için gerekli olan koşullar
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
8 Rüzgarın şekillendirici etkileri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
9 Deflasyon ve korrazyon
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
10 Topografya şekilleri
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
11 Kumullarla mücadele
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
12 Badlands, Playa ve bahadalar
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
13 Pedimentler ve pedimantasyon
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
14 Türkiye’deki yarıkurak sahalar
  Ön Hazırlık: Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 2
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 2
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 2
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 3
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 2
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 2
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 1
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 2
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 2
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 3
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Erinç. S., 1971, Jeomorfoloji II İstanbul Üniv. Yayınları No. 1628, İstanbul Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No. 23 İstanbul. Hoşgören, M.Y., 2000, Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II, Çantay Yaynıları, İstanbul. BİRİCİK, A.S., 2009, Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri Cilt-I, İSTANBUL GÜNEY,E., (1999), Jeomorfoloji Uygulaması, Bilgi yayın, İstanbul. BİRİCİK, A.S., 2009, Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri Cilt-I, İSTANBUL CAlLLEUX, A. - TRICART, J. (1959): Initiation a l'Etude des Sab¬les et des Galets. C:D.U, Paris. COREEL, J. (1959): Vitesse de l'Etosion. Zeits•ehrift für Geomorp¬hologie. Neue Folge. Band 3, Heft 1, s. 1-28, Berlin. CORBEL, J. (1963): Etudes sur l'Etosion Aetuelle. Revue Geograp¬hique de l'Est, Tome III, No., 4, s. 385-3'92, Naney.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)