Ders Adı Dinler ve Diller Coğrafyası
Ders Kodu COG-322
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mustafa YAKAR
Dersin Yardımcıları Teaching the differences between religions and languages in terms of geographical.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Coğrafya bilimi açısından dillerin ve dinlerin önemi 2 Diller ve dinler arasındaki farklılıkta rol oynayan etmenler 3 Dinler ve diller arasındaki farklılıkların oluşturduğu kültürel değişim 4 Kültürel ve mekansal yayılmada belli başlı dinlerin etkisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Diller ve dinler arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların ortaya çıkardığı mekansal ve kültürel değişimin incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dinlerin ve dillerin kökeni, gelişmesi ve yayılışlarını, insan-çevre ilişkisi içerisinde incelemek.
Dersin Amacı Coğrafi açıdan dinler ve diller arası farklılıkların öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dünyadaki dinlere genel bir bakış
2 Hristiyanlık ve yayılması
3 İslam ve İslamın Çeşitliliği
4 Hinduizm ve Budizm
5 Çin ve Japonya Dinleri
6 Karmaşık Dinsel Coğrafyalar
7 Afrika Kıtasının dinsel coğrafyası
8 Arap dünyasının dinsel coğrafyası
9 Kuzey Amerika dinsel çoğulculuğu
10 Dinsel Coğrafi Görünümler
11 Kültürel Farklılık: Diller (Dil ve Ticaret, Standart Dil, Resmi Dil, Çok dillilik ve çok dilli devletler, Ortografi)
12 Dillerin Yayılma ve Dağılışı
13 Dil Aileleri (Hint-Avrupa Ailesi, Ural Ailesi, Kafkas Ailesi, Altaik Diller Ailesi, Sino-Tibet Ailesi, Korece ve Japonca, Dravidyen Ailesi
14 Sahra-altı Afrika Dil Aileleri, Afro-Asyatik ya da Hamito-Semitik Aile, Avustronezya ya da Malayo-Polinezya Ailesi, Batı Dünyasının Yerli Dilleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Tümertekin, E.,Özgüç, N.(2011). Beşeri Coğrafya, Çantay Kitabevi.
Diğer Kaynaklar Dumortier, B.(2011). Dinler Atlası, NTV Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Dumortier, B.(2011). Religions Atlası, NTV Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)