Ders Adı Karadeniz Bölgesi
Ders Kodu COG-402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Aziz ÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Karadeniz Bölgesinin Yapı Ve Yüzey Şekilleri 2. Bölgenin Demografik Nitelikleri 3. Şehirsel Ve Kırsal Nüfus 4. Yerleşme Tipleri 5. Sanayi Faaliyetlerinin Dağılışı, Başlıca Sanayi Şehirleri Ve Sanayileşme Süreçleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Karadeniz bölgesinin coğrafi konumu, sınırları, genel özellikleri, bölge içinde yer alan idari üniteleri; bölge içinde yer alan alt bölge, bölüm ve yörelerin coğrafi tasnifi ve sınırları islendikten sonra, Doğu, Orta ve Bati Karadeniz alt bölgelerinin bölüm ve yörelerinin coğrafi özellikleri bölgesel coğrafya açısından ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Karadeniz bölgesinin coğrafi özellikleri hakkında bilgiler vermek
Dersin Amacı Karadeniz bölgesinin coğrafi konumu, sınırları, genel özellikleri, bölge içinde yer alan idari üniteleri; bölge içinde yer alan alt bölge, bölüm ve yörelerin coğrafi tasnifi ve sınırlarını detaylı olarak işlemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Karadeniz Bölgesinin Yapı Ve Yüzey Şekilleri
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
2 İklim Özellikleri Ve Bölge İçi Farklar
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
3 Hidrografik Özellikleri
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
4 Doğal Bitki Örtüsü
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
5 Nüfus Artısı,Bölgenin Demografik Nitelikleri
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
6 Şehirsel Ve Kırsal Nüfus
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
7 Şehirsel Ve Kırsal Nüfus
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
8 Nüfusun Coğrafi Dağılışı Ve Bu Dağılışta Rol Oynayan Faktörler
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
9 Göçler Ve Yeni Çekim Merkezlerinin Ortaya Çıkışı
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
10 Yerleşme Tipleri
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
11 Tarımsal Faaliyetler Ve Bölge İçi Farklılıklar
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
12 Sanayi Faaliyetlerinin Dağılışı,Başlıca Sanayi Şehirleri Ve Sanayileşme Süreçleri
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
13 Turizm Çekicilikleri Ve Bölgenin Türkiye Turizmindeki Yeri Ve Önemi
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
14 Genel Değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: ATALAY, İ., MORTAN, K., 2006. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Yay., İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 4 10 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ARINÇ, K., 2006, Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Cilt 1. Atatürk Üniversitesi Yayını, ERZURUM.
Diğer Kaynaklar ARINÇ, K., 2006, Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Cilt 1. Atatürk Üniversitesi Yayını, ERZURUM.
Materyal
Dökümanlar ARINÇ, K., 2006, Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Cilt 1. Atatürk Üniversitesi Yayını, ERZURUM.
Ödevler
Sınavlar Bölge dersi notları ARINÇ, K., 2006, Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Cilt 1. Atatürk Üniversitesi Yayını, ERZURUM.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)