Ders Adı Türkiye Endüstri Coğrafyası
Ders Kodu COG-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Türkiye'deki endüstrileşmenin gelişimini vermek 2. Türkiye'de endüstri faaliyetlerinin genel özelliklerini öğretmek 3. Türkiye'de endüstrileşme politikaları üzerinde durmak 4. Türkiye'de endüstrileşmede meydana gelen değişmeleri öğretmek 5. Endüstri kuruluşlarının mekansal dağılışını göstermek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye'deki endüstrileşmenin gelişimi, Türkiye?de endüstrileşme politikaları, Türkiye?de endüstrileşmede meydana gelen değişmeler, Endüstri kuruluşlarının alansal dağılışı ve nedenleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiyede endüstri faaliyetlerini öğretmek
Dersin Amacı Sanayinin kurulabilme şartları, dünya ölçeğine dağılımı, hammadde, işgücü, enerji sorunları, Türkiye?nin sanayi bölgeleri, belli başlı sanayi kolları ve bunların sorunlarını öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye’deki endüstrileşmenin gelişimi (Cumhuriyet öncesi)
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
2 Türkiye’deki endüstrileşmenin gelişimi (Cumhuriyet sonrası)
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
3 Türkiye’de endüstri faaliyetlerinin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
4 Türkiye’de endüstrileşme politikaları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
5 Türkiye’de endüstrileşmede meydana gelen değişmeler
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
6 Endüstri kuruluşlarının alansal dağılışı ve nedenleri
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
7 Türkiye‘deki endüstri alanları ile hammadde ilişkisi
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
8 Türkiye‘deki endüstri alanları ile hammadde ilişkisi
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
9 Türkiye endüstrinde mekan kullanımı
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
10 Başlıca endüstri kolları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
11 Türkiye‘deki endüstri kollarının dağılışlarında rol oynayan faktörler
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
12 Yeni endüstri alanları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
13 Türkiye ekonomisi içinde endüstrinin yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
14 Türkiye’nin endüstrileşme sorunları
  Ön Hazırlık: Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Türkiye Endüstri Coğrafyası ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 20 20
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 123    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Doğanay, H., 1994. Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:767, K. Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:39, Erzurum. Tümertekin, E., Özgüç, N., 2007, Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)