Ders Adı Türkiyenin Komşuları ve Jeopolitik Önemi
Ders Kodu COG-409
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Türkiye'nin komşu ülkeleri 2. Komşu ülkelerin fizikî coğrafya özellikleri 3. Komşu ülkelerin beşerî coğrafya özellikleri 4. Komşu ülkelerin Türkiye ile ilişkileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye'nin komşu ülkeleri, Komşu ülkelerin fizikî coğrafya özellikleri Komşu ülkelerin beşerî coğrafya özellikleri, Komşu ülkelerin Türkiye ile ilişkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye'nin komşu olduğu ülkelerin coğrafi özellikleri ve Türkiye ile ilişkileri hakkında bilgiler vermek
Dersin Amacı Türkiye'nin komşu olduğu ülkelerin coğrafi özelliklerini incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye ve Komşuları
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
2 Türkiye
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
3 Kafkas ülkeleri
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
4 Azerbaycan
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
5 Gürcistan
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
6 Ermenistan
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
7 Ermenistan
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
8 İran
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
9 Irak
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
10 Suriye
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
11 Bulgaristan
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
12 Yunanistan
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
13 Kıbrıs
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 1 20
Uygulama 1 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 5 25
Sunum 5 5 25
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 10 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Türkiyenin Komşuları ve Jeopolitik Önemi dersi notları Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası, İnkılap Yayınevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Türkiyenin Komşuları ve Jeopolitik Önemi dersi notları Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası, İnkılap Yayınevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Türkiyenin Komşuları ve Jeopolitik Önemi dersi notları Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası, İnkılap Yayınevi, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar Türkiyenin Komşuları ve Jeopolitik Önemi dersi notları Atalay, İ., 2001. Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası, İnkılap Yayınevi, İstanbul.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)