Ders Adı Türkiye Hidroğrafyası
Ders Kodu COG-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Türkiye'nin jeotermal havzalarını bilir. 2 Türkiye'nin akarsu, göl ve denizlerini bilir. 3 Türkiye'nin andoreik havzalarını bilir. 4 Türkiye'nin eksoreik havzalarını bilir. 5 Türkiye Hidrografyası'nın genel esaslarını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye’deki su kaynakları, akarsu, göl ve denizlerin genel özellikleri, süreçleri ve yeryüzündeki etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye’nin su kaynakları ve özellikleri hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Hidrografya'nın Prensipleri Çerçevesi'nde Türkiye'nin Su kaynakları, Akarsuları, Gölleri ve Denizleri'nin öğretilmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye Hidrografyası'nın Genel Esasları.
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
2 Suyun özellikleri, Hidrolojik çevrim, hidrolojinin temel denklemleri, yağış, buharlaşma
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
3 Suyun özellikleri, Hidrolojik çevrim, hidrolojinin temel denklemleri, yağış, buharlaşma
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
4 Türkiye'nin Su Kaynakları (Maden suları, termal sular vd.)
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
5 Sızma yeraltı suyu, akım ölçümleri ve kayıtların analizi,
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
6 Yüzeysel akış, hidrograflar, birim hidrograf teorisi.
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
7 Su bilançosu
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
8 Lantik biyotoplarının incelenmesi, Kaynak tipleri (sıcak su kaynakları, soğuk su kaynakları)
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
9 Akarsuların özellikleri
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
10 Lotik Biyotoplarının İncelenmesi
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
11 Göller: kökeni ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
12 Durgun suların orijinleri, Durgun suların fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
13 Durgun suların kimyasal özellikleri
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
14 Durgun suların biyolojik özellikleri, Durgun sularda kirlilik.
  Ön Hazırlık: HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 3
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Hidrografya ders notları
Diğer Kaynaklar Hidrografya ders notları
Materyal
Dökümanlar Hidrografya ders notları
Ödevler
Sınavlar Hidrografya ders notları HOŞGÖREN, M.Y., 2004. Hidrografyanın Ana Çizgileri-I,-II; Çantay, İstanbul.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)