Ders Adı Sürdürülebilir Kalkınma
Ders Kodu COG-417
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Geçmişi Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Korunması Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Gelişimin Sağlanması Sürdürülebilir Kalkınmada İnsan Kaynakları Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma üzerine yapılan çalışmalar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dünyanın doğal kaynakları, beşeri kaynakları, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkileri, kaynakların tükenmesi sonucu çevreye en az zarar veren kalkınma yolları gibi konuları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiler vermek
Dersin Amacı Dünyanın doğal kaynakları, beşeri kaynakları, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkileri, kaynakların tükenmesi sonucu çevreye en az zarar veren kalkınma yolları gibi konuları içerir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
2 Sürdürülebilir Kalkınmanın Geçmişi
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
3 Sürdürülebilir kalkınma ve Çevre Koruması
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
4 Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Korunması
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
5 Sürdürülebilir Kalkınma –Şehir Planlama ve Alt Yapı Çalışmaları
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
6 Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Gelişimin Sağlanması
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
7 Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Gelişimin Sağlanması
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
8 Sürdürülebilir Kalkınmada İnsan Kaynakları
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
9 Sürdürülebilir Kalkınmada İş Dünyası ve Sanayi
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
10 Sürdürülebilir kalkınma ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
11 Sürdürülebilir Gelişme Göstergeleri
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
12 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
13 Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma üzerine yapılan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
14 Sürdürülebilir Kalkınmayla ilgili Uluslararası Anlaşmalar
  Ön Hazırlık: Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 4
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
Diğer Kaynaklar Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
Materyal
Dökümanlar Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
Ödevler
Sınavlar Sürdürülebilir kalkınma ders notları Öztürk, L., 2007, Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, Ankara
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)