Ders Adı Tarihi Coğrafya
Ders Kodu COG-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Tarihi coğrafyanın tanımı ve konusu 2. Tarihi coğrafyanın gelişimi 3. Geçmiş dönemlere ait yazılı belgelerin değerlendirilmesi 4. Tarihi dönemlerde ticaret ve ticaret yolları 5. Eski yerleşme kalıntıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Özellikle insanin, yeryüzünde yasamaya başladığı andan günümüze kadar geçen süre içinde oluşturduğu yerleşmeler ve yaptığı etkinliklere ait kalıntılar ile çeşitli kültür öğelerinin alanda araştırılarak ortaya çıkarılması sonucu o devirlere ait coğrafi bilgilere bakılarak geçmişin coğrafyasının ortaya konulması sağlanır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarihi coğrafyanın genel esaslarını vermek
Dersin Amacı Bugün araştırılan bir alanın geçmişteki coğrafyasını ortaya koyan tarihi coğrafya, bu ders kapsamı içinde teorik olarak verilmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tarihi coğrafyanın tanımı ve konusu
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
2 Tarihi coğrafyanın coğrafya bilimi içendeki yeri
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
3 Tarihi coğrafyanın gelişimi
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
4 Tarihi coğrafyada geçmiş dönemlere ait yazılı belgelerin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
5 Prehistorik dönemde sosyo-ekonomik faaliyetler
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
6 Tarihi dönemlerde sosyo-ekonomik faaliyetler
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
7 Tarihi dönemlerde sosyo-ekonomik faaliyetler
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
8 Tarihi dönemlerde ticaret ve ticaret yolları
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
9 Prehistorik dönemde yerleşmeler ve bu yerleşmelerin coğrafi faktörlerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
10 Tarihi dönemler boyunca yerleşmeler ve bu yerleşmelerin coğrafi faktörlerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
11 Tarihi dönemler boyunca yerleşmeler ve bu yerleşmelerin coğrafi faktörlerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
12 Şehir yerleşmelerinin ortaya çıkışı ve şehirlerin tarihi süreçte tekamülü
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
13 Eski yerleşme kalıntıları
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
14 Eski yerleşme kalıntıları
  Ön Hazırlık: Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 20 20
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 103    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mitchel, J.B., 1975. Historical Geography. Hodder and Stoughton Ltd, London. Doğanay, H., 1992. Coğrafyaya Giriş. Atatürk Üniv. Yay. No:726, Kazım Karabekir Eğitim Fak. Yay. No:23, Erzurum. Elibüyük, M., 1995. Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara. Gümüşçü, O., 2006, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)