Ders Adı Türkiye İklimi
Ders Kodu COG-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Çetin ŞENKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 İklimi oluşturan unsurlar 2 Türkiye’deki iklim yayılışı 3 Türkiye’yi etkileyen cephe sistemleri ve bunların mevsimlik durumu 4 İklim tipleri 5 Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İklimi oluşturan unsurların (sıcaklık, yağış, rüzgâr yönü ve hızı, nem, buharlaşma vb) Türkiye’deki yayılışı incelenmekte ve bu unsurlara göre bölge ve yöre ayrımı üzerinde durulmaktadır. Türkiye ikliminin temelleri incelendikten sonra iklimsel olayların yarattığı bazı sorunlar irdelenmektedir. Bu bağlamda özellikle taşkınlar ve kurak yıllar gibi ekstrem olaylar üzerinde durularak, bunların frekansları ve yayılım alanları incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye deki iklim ve etkilerinin öğrenilmesi
Dersin Amacı Türkiye deki iklim ve etkileri hakkında bilgiler vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İklim nedir?
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
2 TÜRKİYEYİ ETKİLEYEN HAVA KÜTLELERİ(Türkiye’yi etkileyen cephe sistemleri ve bunların mevsimlik durumu.) Türkiye çevresindeki atmosfer döngüsü: Hava kütleleri ve cephe sistemleri
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
3 Türkiye’nin iklim koşullarının jenetik-dinamik faktörlerine genel bakış
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
4 Türkiye’nin iklim koşullarının jenetik-dinamik faktörlerine genel bakış
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
5 Atmosfer basıncı ve rüzgârlar
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
6 Atmosfer basıncı ve rüzgârlar , sıcaklık koşulları
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
7 Atmosfer basıncı ve rüzgârlar , sıcaklık koşulları
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
8 Türkiye’de sıcaklığın mevsimlere göre durumu
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
9 Buharlaşma ve nemlilik koşulları
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
10 Yağış koşulları ve nemlilik derecesi Türkiye’de senelik ortalama yağışın dağılış tarzı ve yağış rejimlerine genel bakış.
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
11 Türkiye’de iklim tipleri ve iklim bölgeleri
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
12 Köppen, de martonne ve thornthawaite iklim tasniflerine göre türkiye iklim bölgelerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
13 Konuların tekrarı ve iklim sınıfı uygulamaları
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
14 Konuların tekrarı ve iklim sınıfı uygulamaları
  Ön Hazırlık: KOÇMAN, A., 1993. Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 72, İzmir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 2
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 81    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ'nün Ders notları
Diğer Kaynaklar KOÇMAN, A., 1994. Türkiye’de Yağış Yetersizliğine Bağlı Kuraklık Sorunu. Ege Coğrafya Dergisi, No. 7,pp. 77-100, İzmir. ÇİÇEK, İ., 1996. Thorntwaite Metoduna Göre Türkiye’de İklim Tipleri. Ankara Üniversitesi, DTCF, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, No. 12, pp. 33-71, Ankara. TÜRKEŞ, M., Variations and Trends in annual mean air temperatures in Turkey with respect to climatic variability. Int. Journal Climatology, No. 15, pp. 557-569.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)