Ders Adı Afrika Kıtası Coğrafyası
Ders Kodu COG-416
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dünya Üzerinde Kıtaların Konumu 2. Kıtaların Oluşum Teorileri 3. Afrika Kıtasının Fiziki Özellikleri 4. Afrika Kıtasının Beşeri ve Ekonomik Özellikleri 5. Afrika Kıtası Ülkeleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Afrika Kıtasının fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ve ülkeleri hakkında genel bilgilendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Afrika Kıtasının fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ve ülkeleri hakkında genel bilgilendirme
Dersin Amacı Afrika Kıtasının fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri ve ülkeleri hakkında genel bilgi verilerek kıta ülkelerinin tek tek incelenmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dünya Üzerinde Kıtaların Konumu
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
2 Kıtaların Oluşum Teorileri
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
3 Afrika Kıtasının Fiziki Coğrafyası
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
4 Afrika Kıtasının İklimi
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
5 Afrika Kıtasının Bitki Örtüsü
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
6 Afrika Kıtasının Toprakları
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
7 Afrika Kıtasının Hidrografyası
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
8 Afrika Kıtasının Beşeri Coğrafyası
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
9 Afrika Kıtasının Ekonomik Coğrafyası
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
10 Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botswana
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
11 Lesotho, Ngwane, Rodezya, Zambiya
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
12 Mala, Mozambik, Madagaskar Adası
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
13 Komor Adaları ve Maskaren Adaları
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
14 Yeşilburun Adaları ve Kanarya Adaları
  Ön Hazırlık: Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 5
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 5
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 5
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 5
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 2 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 80
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 109    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ertürk, M. ve Güner, İ. (2005). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Diğer Kaynaklar GÖZENÇ, S.,1985, Güney Amerika (Ülkeler Coğrafyası) İ.Ü.Yay. No: 3282. İstanbul.
Materyal
Dökümanlar ÖZGÜÇ, N., 1999, Avusturalya, Yeni Zelanda-Pasifik Adaları, Çantay. Kitabevi, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)