Ders Adı Okyanuslar ve Denizler
Ders Kodu COG-419
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Okyanus ve deniz suları ve kökeni Okyanus ve denizlerin genel özellikleri Okyanus ve denizlerde canlı yaşamı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Okyanus ve Denizlerin genel özellikleri, canlı yaşamı ve yerşekillerini kavratmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Okyanus ve denizlerdeki süreçleri kavratmak
Dersin Amacı Okyanus ve denizlere ait temel kavramları, süreçleri ve genel özellikleri kavratmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Oseanografyanın tanımı, deniz ve okyanusların önemi ve tarihçesi
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
2 Oseanografyada araştırma konuları, araştırma araç ve gereçleri
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
3 Okyanus çanaklarının oluşumu ve denizaltı topoğrafya şekilleri
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
4 Okyanus çanaklarındaki çökeller
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
5 Okyanus suları ve kökeni, Deniz düzeyi değişimleri
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
6 Deniz sularının bileşimi, tuzluluğu, sıcaklığı
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
7 Okyanus ve denizlerin biyolojik özellikleri
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
8 Okyanus ve denizlerdeki hareketler-okyanus akıntıları
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
9 Dalga oluşumu, türleri, dalgaların kıyılarda uğradığı değişimler
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
10 Dalgaların kıyılardaki etkileri
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
11 Gelgit oluşum mekanizması, önemi
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
12 Gelgit türleri
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
13 Rüzgar ve yoğunluk akıntıları
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
14 Okyanus ve denizlerdeki canlılar (biyolojik oseanografya)
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 2
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 2
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 2
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 3
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 2
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 2
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 1
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 2
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 2
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 3
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kocataş, A., 1993, Oseaonoloji. Ege Üniv. Yay. İzmir Atalay, İ., 1981, Denizaltı Jeoloji ve Jeomorfolojisi. Ege Üniv. Yay. İzmir
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)