Ders Adı Zoocoğrafya
Ders Kodu COG-422
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bitkilerin dağılışında olduğu gibi hayvanların dağılışında da doğal ortam özelliklerinin hayvanların yaşam alanlarını belirlediği ve iklim bölgelerine göre farklı hayvan türlerinin bu ortama olan uyumunu ortaya koymak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yeryüzündeki hayvanların yetişme ortam koşulları ve hayvan türlerinin dağılışındaki farklılıkları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Hayvanların yaşam ortamlarını belirlemede iklimin, bitki örtüsü toprak ve jeomorfolojik koşulların önemi, 2-Çevresel farklılığa göre hayvan türlerinin dağılışı, 3-Zooğcoğrafya bölgeleri arasındaki farklılığı vermek.
Dersin Amacı Yeryüzündeki hayvanların yetişme ortam koşulları ve hayvan türlerinin dağılışındaki farklılıkları ortaya koymak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Zoocoğrafyanın tanımı ve konusu
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
2 Hayvanların yaşam ortamı şartları ( iklim)
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
3 Hayvanların yaşam ortamı şartları (bitki örtüsü, jeomorfoloji ve toprak)
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
4 Çevresel seçicilik ve hayvan dağılışı (karalardaki çevresel seçicilik)
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
5 Denizlerdeki çevresel seçicilik
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
6 Hayvanlar arasındaki ilişkiler
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
7 Evcilleşme
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
8 Sualtı fauası
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
9 Paleozoocoğrafaya
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
10 Zoocoğrafya Bölgeleri (Eski Kuzey Bölgesi ve yeni Kuzey Bölgesi)
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
11 Yeni Tropikal Bölge, Etiyopya Bölgesi
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
12 Doğu Bölgesi, Avustralya Bölgesi
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
13 Antartika ve Arktika Bölgeleri
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 2
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 2
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 2
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 3
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 2
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 2
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 1
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 2
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 2
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 3
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Efe, R. (2010). Biyocoğrafya, Marmara Kitap Merkezi.
Diğer Kaynaklar Erinç, S., 1982. Vejetasyon Coğrafyası: İstanbul Üniversitesi Yayınları, no. 2276; Coğrafya Enstitüsü Yayınları, no. 92,181 ss.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)