Ders Adı Eskiçağda Felsefe
Ders Kodu FEL-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çinçin
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eskiçağ Felsefesini etkileyen düşünürler kimlerdir? İlgili temel ilke ve kavramların ele alınıp, irdelenip, sorgulanması. Eskiçağ Felsefesinin günümüz felsefe anlayışı üzerindeki etkileri. Eskiçağ Felsefesini belirleyen etkilenimler nelerdirin öğrenilmesi. Eskiçağ filozoflarının tanıtılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eskiçağdaki temel eserlere dayanarak bu dönem felsefesinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması. Sokrates Felsefesi. Aristoteles felsefesi. Platon Felsefesi. Doğa filozofları ve felsefeleri. Çeşitli görüşler ve temsilcileri. Eskiçağda bilgi sorunu. Eskiçağda varlık sorunu. Eskiçağda ahlak sorunu vb.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eskiçağ Felsefesinin genel olarak ele alınması. Thales, Parmenides, Herakleitos, Demokritos, Sokrates, Platon, Aristoteles gibi önemli filozofların tanıtılması. Töz, doğa, arke, insan gibi temel problemlerin tartışılması. Eskiçağ felsefesi ile sonraki dönemlerin karşılaştırılması.
Dersin Amacı Felsefenin Eskiçağda nasıl ele alındığı ve bunun günümüze etkisi. Eskiçağ Felsefesinin temel kavramları ve problemlerinin aktarılması. Eskiçağ filozofları ve eserlerinin tanıtılması. Arke sorunu, töz sorunu gibi felsefenin temel problemlerinin aktarılması. Eskiçağ felsefesinin sonraki dönemlere etkisi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sokrates Öncesi Felsefe-1 Dönemin Siyasi, Sosyal, Ekonomik koşulları ve Düşünce ardalanı
2 Sokrates Öncesi Felsefe-2
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
3 Sokrates Öncesi Felsefe-3 Atomcular ve Sofistler
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
4 Sokrates ve Felsefesi
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
5 Sistematik dönem: Platon- İdealar Öğretisi
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
6 Platon’da Ahlak
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
7 Platon-devlet anlayışı
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
8 Bir Öğrenme Aracı Olarak Mitoslar
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
9 Aristoteles- Lykeion
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
10 Aristoteles- Kategoriler
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
11 Aristoteles-Retorik, Şiir , Ahlak ve Siyaset
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
12 Hellenistik Felsefe, filozofları ve temel problemleri..
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
13 Epikuros ve temel düşünceler
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
14 Stoacılar ve temel tartışmalar
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 4
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 5
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 3
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 4
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 3
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 5
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 3
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 4
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 4
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar FELSEFENİN SERÜVENİ ESKİÇAĞ'DA FELSEFE- MEVLÜT ALBAYRAK İLKÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ- HÜSAMETTİN ERDEM
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)