Ders Adı Bilim Tarihi
Ders Kodu FEL-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Soner Soysal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, aşağıdaki konularda bilgi ve tecrübe kazanır; 1- Bilimin doğası 2- Bilimsel yasalar ve teoriler 3- Bilimsel hipotezler 4- Bilimin paradigmaları 5- Bilimsel keşifler 6- Eski uygarlıklarda bilim 7- Antik dönem teknoljileri 8- Ortaçağ teknolojileri 9-Sanayi devrimi sonrası bilim ve teknoloji 10- Atom teorileri 11- Standart model ve öadde altı parçacıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Antik Yunandan günümüze bilim tarihindeki önemli bilimsel kuramlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste öğrencilerin bilimsel düşünceyi ve bilimsel keşifleri tarihsel süreç içerisinde değerlendirebilmeleri hedeflenmiştir. Öğrenciler uygarlıkları bilimsel keşifleriyle ve ortaya çıkarttıkları teknolojik ürünlerle tanıyacaktır. Uygarlık tarihi ile bilim tarihi arasındaki ilişkileri görecek ve yorumlayabilecektir.
Dersin Amacı Bilimin işleyiş ve doğasını bilim tarihindeki önemli bilimsel kuramlar üzerinden öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilimin doğası hakkında genel bir giriş.
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
2 Antik Yunan'da bilim: Milet'li Tales, Pithagoras, Sakız Adalı Hippokrates,
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
3 Antik Yunan'da bilim: Knidos'lu Ödoksos, Aristoteles, Öklides
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
4 Antik Yunan'da bilim: Apollonios, Arkhimedes, Sisamlı Aristarkos, Batlamyus
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
5 Rönesans'ta bilim: Peuerbach ve Regiomontanus, Kopernik, Bruno
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
6 Rönesans'ta bilim: Peuerbach ve Regiomontanus, Kopernik, Bruno
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
7 17. ve 18 yüzyıllarda bilim: Tycho Brahe, Kepler, Galileo
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
8 17. ve 18 yüzyıllarda bilim: Tycho Brahe, Kepler, Galileo
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
9 17. ve 18 yüzyıllarda bilim: Newton, Halley, Herschel
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
10 17. ve 18 yüzyıllarda bilim: Newton, Halley, Herschel
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
11 19. yüzyıl: ışık, ısı, evrim ve yeryüzünün yaşı
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
12 19. yüzyıl: ışık, ısı, evrim ve yeryüzünün yaşı
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
13 19. yüzyıl: ışık, ısı, evrim ve yeryüzünün yaşı
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
14 Atom fiziği ve kuantum kuramı
  Ön Hazırlık: Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 4
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 4
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 3
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 5
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 5
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 5
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
Diğer Kaynaklar Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
Materyal
Dökümanlar Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu ve F. Günergun, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1983.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)