Ders Adı Bilgi Felsefesi
Ders Kodu FEL-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çinçin
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Felsefe tarihindeki bilgiye yönelik geleneksel yaklaşımları öğrenmek, 2) Felsefe tarihindeki bilgiye yönelik temel tartışmaları öğrenmek, 3) Bilginin ve temel unsurlarının doğasını felsefi bir çerçevede tartışabilmek, 4) Bilgi ve temel unsurlarına yönelik eleştirel bir yaklaşım geliştirebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İki ana felsefi gelenek olan rasyonalizm ve deneyciliğe mensup filozofların metinlerindeki bilgiye ve onun ana unsurlarına yönelik iddia ve tartışmalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Felsefe tarihindeki geleneksel bilgi anlayışlarını öğrenmek, 2) Felsefe tarihindeki bilgiye yönelik temel tartışmaları öğrenmek, 3) Bilgi ve onun temel unsurları olan bilen özne ile bilinen nesnenin doğalarını incelemek ve buna bağlı olarak geleneksel bilgi anlayışlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmek.
Dersin Amacı Bilginin ne olduğuna, nasıl elde dildiğine ve nasıl doğrulanabileceğine ilişkin temel tartışmaları rasyonalist ve deneyci gelenek üzerinden incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi sorunu.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Bilgi sorunu” başlıklı bölümü.
2 Kuşkuculuğa giriş.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Şüphecilik Saldırı Altında” başlıklı bölümü.
3 Duyular konusunda kuşkuculuk.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Duyular konusunda şüphecilik” başlıklı bölümü.
4 Duyular konusunda kuşkuculuk.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Duyular konusunda şüphecilik” başlıklı bölümü.
5 Kuşkuculuğa yönelik empirist bir yanıtım temelleri.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Ampirist psikoloji” başlıklı bölümü.
6 Kuşkuculuğa empirist bir cevap: İdeacılık.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “İdeacılık, görünüş ve gerçeklik” başlıklı bölümü.
7 Locke: Birincil ve ikincil nitelikler ayrımı
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Birincil ve ikincil nitelikler” başlıklı bölümü.
8 Locke: Birincil ve ikincil nitelikler ayrımı
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Birincil ve ikincil nitelikler” başlıklı bölümü.
9 Berkeley: İdeacılık idealizm oluyor.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Berkeley: İdeacılık idealizm oluyor” başlıklı bölümü.
10 Berkeley: İdeacılık idealizm oluyor.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Berkeley: İdeacılık idealizm oluyor” başlıklı bölümü.
11 Hume: empirizm ve tümevarım problemi
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Hume: İdeacılık irrasyonalizm oluyor” ve “Tümevarım konusunda Hume’a verilen karşılıklar” bölümleri.
12 Kuşkuculuğa rasyonalist bir yanıt.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Rasyonalist alternatif” başlıklı bölümü.
13 Descartes: Kuşkuculuğa rasyonalist bir yanıt.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Rasyonalizm savunuluyor: Descartes” başlıklı bölümü.
14 Kant ve bilgi sorunu.
  Ön Hazırlık: Alan Musgrave’in Sağduyu, Bilim ve şüphecilik kitabının “Kant ve sentetik a priori” başlıklı bölümü.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 4
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 5
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 4
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 5
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 4
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 4
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Alan Musgrave, Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik; Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş, çev. Nur Küçük, İstanbul: İthaki Yayınları, 2013.
Diğer Kaynaklar Alan Musgrave, Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik; Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş, çev. Nur Küçük, İstanbul: İthaki Yayınları, 2013.
Materyal
Dökümanlar Alan Musgrave, Sağduyu, Bilim ve Şüphecilik; Bilgi Kuramına Tarihsel Bir Giriş, çev. Nur Küçük, İstanbul: İthaki Yayınları, 2013.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)