Ders Adı Rönesans Filozofları
Ders Kodu FEL-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çinçin
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Rönesans dönemi felsefesinin sorunlarını ve temel niteliklerini bilmek. Rönesans filozoflarının metinlerine çözümleyebilecek kavramsal temeli bilmek. Filozoflardan seçilmiş metinler üzerine eleştirel bakış geliştirebilmek. Rönesans dönemi felsefesinin felsefe tarihindeki dönüştürücü ve belirleyici etkisini yorumlayabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Rönesans dönemi felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Rönesans döneminin en önemli filozoflarından seçilmiş metinlerin okumak ve çözümlemek.
Dersin Amacı Rönesans döneminin en önemli filozoflarından seçilmiş metinlerin okunması ve çözümlenmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Rönesans dönemi ile ilgili tarihsel ve düşünsel hazırlık.
2 Rönesans düşüncesinin ana hatlarıyla tartışılması.
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
3 Nicholaus Cusanus düşünceleri üzerine tartışmalar
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
4 Leonardo Da Vinci ve eserleri
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
5 Thomas More ve Ütopya
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
6 Machiavelli ve düşünceleri üzerine tartışma
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
7 Erasmus ve düşünceleri üzerine tartışma
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
8 Martin Luther ve Mıchelangelo
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
9 Copernıcus - Kepler - Galileo
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
10 Montaigne ve Paracelsus
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
11 Böhme ve Hakluyt üzerine tartışmalar
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
12 T. Campenalla - Güneş Ülkesi Francis Bacon - Yeni Atlantis
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
13 Giordano Bruno düşünceleri üzerine tartışmalar
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
14 Rönesans felsefesinin genel olarak değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: önceki haftanın dersleri tekrar edilecektir
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 4
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 4
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 0
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 2
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 3
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 2
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu - Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları, Giorgio de Santillana, ( çev: İ. Yıldız ve A. Gelmez),Dipnot Yayınları, 2020, Ankara (Ders Kitabı) - Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Cilt 2 Ortaçağ Felsefesi, Anthony Kenny, (çev: Şeyma Yılmaz), Küre Yayınları, 2017, İstanbul - Ütopya, Thomas More, (çev: Sadık Usta), Orbis Yayınları, 2017, İstanbul - Yeni Atlantis, Francis Bacon, (çev: Selin Aktuyun), Say Yayınları, 2019, İstanbul - Güneş Ülkesi, T. Campanella, (çev: Özlem Pekcan), Öteki Yayınevi, 2018, İstanbul
Diğer Kaynaklar - Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları, Giorgio de Santillana, ( çev: İ. Yıldız ve A. Gelmez),Dipnot Yayınları, 2020, Ankara (Ders Kitabı) - Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Cilt 2 Ortaçağ Felsefesi, Anthony Kenny, (çev: Şeyma Yılmaz), Küre Yayınları, 2017, İstanbul - Ütopya, Thomas More, (çev: Sadık Usta), Orbis Yayınları, 2017, İstanbul - Yeni Atlantis, Francis Bacon, (çev: Selin Aktuyun), Say Yayınları, 2019, İstanbul - Güneş Ülkesi, T. Campanella, (çev: Özlem Pekcan), Öteki Yayınevi, 2018, İstanbul
Materyal
Dökümanlar - Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları, Giorgio de Santillana, ( çev: İ. Yıldız ve A. Gelmez),Dipnot Yayınları, 2020, Ankara (Ders Kitabı) - Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Cilt 2 Ortaçağ Felsefesi, Anthony Kenny, (çev: Şeyma Yılmaz), Küre Yayınları, 2017, İstanbul - Ütopya, Thomas More, (çev: Sadık Usta), Orbis Yayınları, 2017, İstanbul - Yeni Atlantis, Francis Bacon, (çev: Selin Aktuyun), Say Yayınları, 2019, İstanbul - Güneş Ülkesi, T. Campanella, (çev: Özlem Pekcan), Öteki Yayınevi, 2018, İstanbul
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)