Ders Adı Batı Ortaçağı ve Rönesans Felsefesi
Ders Kodu FEL-118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK
Dersin Yardımcıları arş. gör. ş. mert ünal
Dersin Öğrenme Çıktıları batı ortaçağ düşüncesini ve rönesans felsefesini anlatmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği batı ortaçağ düşüncesini ve rönesans felsefesini anlatmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri batı ortaçağ düşüncesini ve rönesans felsefesini anlatmak.
Dersin Amacı batı ortaçağ düşüncesini ve rönesans felsefesini anlatmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1 Felsefe tarihini bilmek, kavramsal düşünmeyi ve çağımızın güncel sorunlarını felsefi bilgi ışığında araştırıp incelemek.
2 Kendi konusunun tarih bilincini kavramış olmak.
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olmak.
4 Mesleki etik ve sorumluluk sahibi olmak.
5 Problemleri tanıyabilme ve çözümleyebilme becerisine sahip olmak.
6 Bilgisayar kullanım yeteneğine sahip olmak.
7 Bilgiye nasıl ulaşacağını öğrenmiş olmak.
8 Bilgiye nasıl ulaşacağını öğrenmiş olmak.
9 İletişim kurabilme yeteneği yüksek olmak.
10 İletişim kurabilme yeteneği yüksek olmak.
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek.
12 Yaşadığı dünya, içinde bulunduğu toplum ve kendisi hakkında eleştirel bir anlayışa sahip olabilmek.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek.
14 Yaşadığı dünya, içinde bulunduğu toplum ve kendisi hakkında eleştirel bir anlayışa sahip olabilmek.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 0
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 0
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 0
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 0
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 0
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 0
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 0
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 0
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 0
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 0
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 0
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)