Ders Adı Felsefe Kavramları
Ders Kodu FEL-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Nurten KİRİŞ YILMAZ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları diyalektik gibi çeşitli felsefe kavramlarının farklı filozoflarda kazandıkları farklı anlamların irdelenmesi ve bu irdelemeden çıkan sonuçların tartışılması. kavramların köklenlerinin anlaşılması. kavramların tarihteki değişimlerinin anlaşılması. kavramların filozoflardaki kullanımlarının anlaşılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İde, deney, metafizik, diyalektik gibi çeşitli felsefe kavramlarının farklı filozoflarda kazandıkları farklı anlamların irdelenmesi ve bu irdelemeden çıkan sonuçların tartışılması. felsefe tarihindeki önemli kavramların tartışılması. felsefenin kavramlarının tarihteki değişimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İde, deney, metafizik, diyalektik gibi çeşitli felsefe kavramlarının farklı filozoflarda kazandıkları farklı anlamların irdelenmesi ve bu irdelemeden çıkan sonuçların tartışılması. felsefe tarihindeki önemli kavramların tartışılması. felsefenin kavramlarının tarihteki değişimleri.
Dersin Amacı İde, deney, metafizik, diyalektik gibi çeşitli felsefe kavramlarının farklı filozoflarda kazandıkları farklı anlamların irdelenmesi ve bu irdelemeden çıkan sonuçların tartışılması. felsefe tarihindeki önemli kavramların tartışılması. felsefenin kavramlarının tarihteki değişimleri.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma. Dönem içerisinde ele alınacak konuların ve kitapların tanıtımı
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
2 “Kavram” kavramının tartışılması ve tanımlanması......
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
3 Kavramların edinilme ve oluşturulma yollarının gösterilmesi
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
4 Felsefeye özgü kavramların türünün belirlenmesi ve bunların diğer disiplinlerin kavramlarından farklı özelliklerinin anlatılması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
5 (Öğrencilerle birlikte seçilecek) Bir felsefe kavramının tartışılması ve tanımlanması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
6 İlk kavramla bağlantılı bir başka kavramın tartışılması.
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
7 İkinci kavramla bağlantılı bir başka kavramın tartışılması ve tanımlanması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
8 İkinci kavramla bağlantılı bir başka kavramın tartışılması ve tanımlanması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
9 dört kavramın birbiriyle bağlantılarını kurup küçük ölçekli bir felsefi dizge oluşturma girişiminde bulunulması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
10 Bu alıştıma sonrasında felsefeyle bilimin iş görme yöntemlerinin farklılıklarının tartışılması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
11 Bu alıştıma sonrasında felsefeyle bilimin iş görme yöntemlerinin farklılıklarının tartışılması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
12 Bu alıştıma sonrasında felsefeyle bilimin iş görme yöntemlerinin farklılıklarının tartışılması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
13 Bu alıştıma sonrasında felsefeyle bilimin iş görme yöntemlerinin farklılıklarının tartışılması
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
14 Dönem boyunca anlatılanların toparlanması ve konuların genel tekrarı.
  Ön Hazırlık: Felsefe Kavramları dersinin amacı felsefe disiplininin ilk ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte kullandığı temel kavramların izini sürmektir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 4
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 3
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 2
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 5
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 4
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 198    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Felsefece Düşünmenin Yolları, J. M. Bochenski, çev. Kurtuluş Dinçer, Ara Yayınları. - Felsefenin ABC’si, Önay Sözer, Kabalcı Yayınevi.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)