Ders Adı Bilim Felsefesi
Ders Kodu FEL-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Soner Soysal
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin bilimin ne olduğu ve ne olmadığına ilişkin kendi görüşlerini eleştirel bir felsefi bakış açısından oluşturabilmelerini sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilimin doğası; tümevarımcı bilim anlayışı; tümevarımcı bilim anlayışının sorunları; yanlışlamacı bilim anlayışı; yanlışlamacı bilim anlayışının sorunları; Kuhn'un bilim anlayışı, bilimsel devrimler ve paradigmalar; Lakatos'un bilim anlayışı ve araştırma programları; Popper'ın bilim anlayışı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilimin doğası, bilimsel ilerleme, bilimsel yöntem, bilimsel bilginin doğrulanması vb. konulara yönelik eleştirel bir perspektifin geliştirilmesi.
Dersin Amacı Bilimin doğasına ve işleyişine yönelik klasik yaklaşımların incelenmesi ve bu sayede bilime eleştirel bir bakışın geliştirilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Felsefenin bakış açısından bilim ve bilimsel bilgi.
2 Tümevarımcılık
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Tümevarımcılık” bölümü.
3 Tümevarım problemi
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Tümevarım Problemi” bölümü.
4 Tümevarım problemi
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Tümevarım Problemi” bölümü.
5 Gözlem ile kuram arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Gözlemin Teoriye Bağımlılığı” bölümü.
6 Yanlışlamacılık
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Yanlışlamacılığa Giriş” bölümü.
7 Gelişmiş yanlışlamacılık
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Sofistike Yanlışlamacılık, Yeni Tahminler ve Bilimin Gelişmesi” bölümü.
8 Gelişmiş yanlışlamacılık
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Sofistike Yanlışlamacılık, Yeni Tahminler ve Bilimin Gelişmesi” bölümü.
9 Yanlışlamacığın sorunları
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Yanlışlamacılığın Sınırları” bölümü.
10 Yanlışlamacığın sorunları
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Yanlışlamacılığın Sınırları” bölümü.
11 Lakatos'un bilim anlayışı
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Yapılar olarak Teoriler: I. Araştırma Programları” bölümü.
12 Lakatos'un bilim anlayışı
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Yapılar olarak Teoriler: I. Araştırma Programları” bölümü.
13 Popper'ın bilim anlayışı.
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Yapılar olarak Teoriler: II. Kuhn'un Paradigmaları” bölümü.
14 Popper'ın bilim anlayışı.
  Ön Hazırlık: Alan Chalmers’ın Bilim Dedikleri kitabının “Yapılar olarak Teoriler: II. Kuhn'un Paradigmaları” bölümü.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 4
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 5
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 3
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 4
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 4
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 4
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 4
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 200    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Alan Chalmers, Bilim Dedikleri, çev. Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.
Diğer Kaynaklar Alan Chalmers, Bilim Dedikleri, çev. Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.
Materyal
Dökümanlar Alan Chalmers, Bilim Dedikleri, çev. Hüsamettin Arslan, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)