Ders Adı 17. Yüzyılda Felsefe
Ders Kodu FEL-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Soner Soysal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin çıktıları aşağıdaki gibidir Öğrenciler 17. yy filozoflarının düşüncelerini tanır. Öğrenciler 17. yy felsefe akımlarını bilir. Öğrenciler 17.yy felsefe akımlarını karşılaştırabilir. Öğrenciler empirizm ve rasyonalizmin yöntem, amaç ve düşüncelerini öğrenir. Öğrenciler Francis Bacon'un epistemolojisini öğrenir Öğrenciler Descartes ve diğer rasyonalistlerin epistemoloji yaklaşımlarını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 17. yüzyılın bazı önemli filozoflarının düşünceleri, kullandıkları kavramlar, ele aldıkları sorunlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derste aşağıdaki bilgilerin öğretilmesi hedeflenmiştir 17.yy felsefe akımları, 17.yy filozoflarının özellikleri 17.yy filizoflarının düşünceleri rasyonalizm nedir ve neyi savunmaktadır empirizm nedir ve neyi savunmaktadır Descartesin düşümnceleri Francis Bacon'un felsefesi Empirizm ve rasyonalizmin karşılaştırılması
Dersin Amacı 17. yüzyıl felsefesinin genel özelliklerini dönemin bazı önemli filozoflarının düşüncelerini inceleyerek öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Descartes Felsefesine giriş: Yöntemsel kuşku, rüya argümanı, kötü cin argümanı
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
2 Descartes'ın Cogito argümanı ve kesin bilgi
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
3 Descartes'a göre yanılgılarımızın kaynağı
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
4 Descartes'ın Tanrının varlığına yönelik ontolojik argümanı
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
5 Descartes'ın cisimlerin varlığı ve ruh ile beden arasındaki ilişki hakkındaki düşünceleri
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
6 Spinoza felsefesine giriş: töz ve kip
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
7 Spinoza felsefesine giriş: töz ve kip
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
8 Spinoza'ya göre uzam ve düşünce yüklemleri ve bunların sonsuz kiple ilişkileri
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
9 Spinoza'nın sonlu kipler ve özgürlük hakkındaki düşünceleri
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
10 Leibniz felsefesine giriş: akıl doğruları ve olgu doğruları ayrımı
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
11 Leibniz'e göre akıl doğruları
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
12 Leibniz'e göre olgu doğruları
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
13 Leibniz'in olanaklı dünyaların en iyisi düşüncesi
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
14 Leibniz'in olanaklı dünyaların en iyisi düşüncesi
  Ön Hazırlık: Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 5
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 5
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 3
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 5
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 5
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 5
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018. Friedrich Copleston, Descartes, İstanbul: İdea Yayınevi, 1986. Friedrich Copleston, Leibniz, İstanbul: İdea Yayınevi, 2013. Friedrich Copleston, Spinoza, İstanbul: İdea Yayınevi, 2013.
Diğer Kaynaklar Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018. Friedrich Copleston, Descartes, İstanbul: İdea Yayınevi, 1986. Friedrich Copleston, Leibniz, İstanbul: İdea Yayınevi, 2013. Friedrich Copleston, Spinoza, İstanbul: İdea Yayınevi, 2013.
Materyal
Dökümanlar Deniz Soysal, İdeler ve Tanrı: Bir 17. Yüzyıl Felsefesi Öyküsü, İstanbul: Belge Yayınları, 2018. Friedrich Copleston, Descartes, İstanbul: İdea Yayınevi, 1986. Friedrich Copleston, Leibniz, İstanbul: İdea Yayınevi, 2013. Friedrich Copleston, Spinoza, İstanbul: İdea Yayınevi, 2013.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)