Ders Adı 18. Yüzyılda Felsefe
Ders Kodu FEL-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 18. yüzyıl filozoflarının metinlerine çözümleyebilecek kavramsal temeli bilmek. Filozoflardan seçilmiş metinler üzerine eleştirel bakış geliştirebilmek. 18. Yüzyıl felsefesinin felsefe tarihindeki dönüştürücü ve belirleyici etkisini yorumlayabilmek. 18. yüzyıl felsefesinin sorunlarını ve temel niteliklerini bilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği 18. yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 18. yüzyılın en önemli filozoflarından seçilmiş metinlerin okumak ve çözümlemek. Aydınlanma Düşüncesi'ni anlamak.
Dersin Amacı 18. yüzyılın en önemli filozoflarından seçilmiş metinlerin okunması ve çözümlenmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 18. yüzyıl felsefesine genel giriş ve tartışma.
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
2 18. yüzyıl felsefesinin temel kavramlarının incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Konuya ilgili kaynaktan hazırlanılır.
3 George Berkeley’in felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konuya ilgili kaynaktan hazırlanılır.
4 George Berkeley’in felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
5 David Hume’un felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
6 David Hume’un felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
7 David Hume’un felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
8 John Locke’un felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
9 John Locke’un felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
10 John Locke’un felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
11 Immanuel Kant’ın felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
12 Immanuel Kant’ın felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
13 Immanuel Kant’ın felsefesi.
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynaktan hazırlanır.
14 18. yüzyıl felsefesi hakkında genel değerlendirmeler ve tartışma.
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 5
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 4
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 3
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 0
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 2
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 3
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 2
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 198    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kitap: Felsefe Tarihi, Macit GÖKBERK j.Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme Kant, Arı Usun Eleştirisi, Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme.
Diğer Kaynaklar Kitap: Felsefe Tarihi, Macit GÖKBERK j.Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme Kant, Arı Usun Eleştirisi, Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme.
Materyal
Dökümanlar Kitap: Felsefe Tarihi, Macit GÖKBERK j.Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme Kant, Arı Usun Eleştirisi, Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme.
Ödevler Haftalık konu ders notları derse gelmeden hazırlanır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu sınavı.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)