Ders Adı Sanat Felsefesi
Ders Kodu FEL-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mevlüt Albayrak
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sanat felsefesi akımlarının etkilendiği ve etkilediği alanlar İlgili temel ilke ve kavramların ele alınıp, irdelenip, sorgulanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat felsefesinin ana problemlerinin ve onlara tarih içinde önerilen belli başlı çözümlerin incelenip tartışılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sanat nedir? Sanat felsefesindeki akımlar Estetik ile güzellik arasındaki ayrım
Dersin Amacı Sanat felsefesinin incelenmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma. Dönem içerisinde ele alınacak konuların ve kitapların tanıtımı
2 “Sanat” kavramının tartışılması ve tanımlanması
3 Sanatlar arasındaki farklılığı yaratan özelliklerin saptanması
4 Sanat etkinliğinin, onu diğer insan etkinliklerinden ayıran özelliklerinin ortaya konması
5 Sanat Kuramları 1. Yansıtma Kuramı (Eskiçağ Filozoflarında)
6 2. Yansıtma Kuramı (Gerçekçilerde ve Toplumcu Gerçekçilerde)
7 3. Anlatımcılık
8 arasınav
9 4. Biçimcilik
10 5. Yapısalcılık ve Sonrası
11 6. Okur Merkezli Kuramlar
12 Sanat ile bilgi ve hakikat arasındaki ilişkinin tartışılması
13 Estetik yargılar diğer tür yargılardan farklarının tartışılması ve belirlenmesi
14 Estetik yargılar diğer tür yargılardan farklarının tartışılması ve belirlenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 3
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 5
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 2
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 4
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 3
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 198    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu m. albayrak, estetik'in serüveni, ankara: akçağ yay., - Platon, Devlet, Remzi Kitabevi. - Platon, Şölen, Remzi Kitabevi. - Aristoteles, Poetika, Remzi Kitabevi. - İ. Tunalı, Estetik, Cem Yayınevi. - İ. Tunalı, B. Croce Estetik?ine Giriş, İÜ Edebiyat Fak. Yayınları. - İ. Tunalı, Sanat Ontolojisi, Ayraç Yayınevi. - W. Worringer, Soyutlama veÖzdeşleyim, Remzi Kitabevi. - G. Lukas, Estetik I, Estetik II, Estetik III, Payel Yayınları. - Rolla May, Yaratma Cesareti, Metis Yayınevi. - Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş , Remzi Kitabevi. - M. Geiger, Estetik Anlayış, Remzi Kitabevi.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)