Ders Adı 17. Yüzyıl Filozofları
Ders Kodu FEL-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Nurten KİRİŞ YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 17. yüzyıl felsefesinin sorunlarını ve temel niteliklerini bilmek. 17. yüzyıl filozoflarının metinlerine çözümleyebilecek kavramsal temeli bilmek. 17. Yüzyıl felsefesinin felsefe tarihindeki dönüştürücü ve belirleyici etkisini yorumlayabilmek. Filozoflardan seçilmiş metinler üzerine eleştirel bakış geliştirebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 17. yüzyıl felsefesinin temel sorunları ve kavramlarını filozofların metinleri üzerinden tartışmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı 17. yüzyılın en önemli filozoflarından seçilmiş metinlerin okunması ve çözümlenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Descartes felsefesi ve descartes'ın birinci meditasyolar eseri.
2 Descartes felsefesi ve descartes'ın birinci meditasyolar eseri.
3 Yöntemsel kuşku ve düşünüyorum öyleyse varım önermesinin incelenmesi.
4 Düşünüyorum öylese varım önermesine getirilen eleştiriler.
5 Descartes’ta ruh ile beden arasındaki ilişki sorunu.....
6 Descartes felsefesinin eleştirel olarak tartışılması..
7 Leibniz felsefesi ve Leibniz'in monadoloji eseri ve kavramları.
8 Leibniz felsefesi ve Leibniz'in monadoloji eseri ve kavramları.
9 Leibniz’de töz kavramı ve kavramın filozoflar açısından tartışılması.
10 Leibniz’de ‘olanaklı dünyaların en iyisi’ düşüncesinin tartışılması.
11 Leibniz’de ‘olanaklı dünyaların en iyisi’ düşüncesinin tartışılması.
12 Leibniz felsefesine getirilen eleştiriler ve Leibniz'in sonraki dönemlere etkisi.
13 Leibniz felsefesine getirilen eleştiriler ve Leibniz'in sonraki dönemlere etkisi.
14 Leibniz felsefesine getirilen eleştiriler ve Leibniz'in sonraki dönemlere etkisi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 4
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 4
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 0
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 2
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 3
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 2
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Rene Descartes, Meditasyonlar, çev. İsmet Birkan (Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2007). G. W. Leibniz, Monadoloji, çev. Ogün Ürek (İstanbul: Biblos Kitabevi, 2003). Frederick Copleston, Çağdaş Felsefe Cilt 4 Bölüm a: Descartes, çev. Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınevi, 1990). Frederick Copleston, Çağdaş Felsefe Cilt 4 Bölüm c: Leibniz, çev. Aziz
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)