Ders Adı Descartes
Ders Kodu FEL-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Soner Soysal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 17.Yüzyıl felsefesinin özelliklerini, en önemli temsilcilerinden olan Descartes’a dayanarak ele alma Rasyonalizmin genel özelliklerini öğrenme Descartes Felsefesinin temel kavramlarını öğrenme Descartes Felsefesinin kendisinden sonraki felsefi dönemler üzerindeki etkisi üzerine bilgi sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Descartes felsefesinin temel kavramları ve Descartes'ın ele aldığı temel konular.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 17.Yüzyıl felsefesinin özelliklerini, en önemli temsilcilerinden olan Descartes’a dayanarak ele alma Descartes'ın hayatını ve eserlerini tanımak Rasyonalizmin genel özelliklerini öğretmek Descartes Felsefesinin temel kavramlarını öğretmek Descartes Felsefesinin kendisinden sonraki felsefi dönemler üzerindeki etkisi üzerine bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Descartes felsefesinin genel özelliklerini Descartes'ın kendi metinleri üzerinden öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Descartes felsefesine genel bir giriş.
2 Descartes'a göre insan bilgisinin ilkeleri: yöntemsel kuşku
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
3 Descartes'a göre insan bilgisinin ilkeleri: yöntemsel kuşku
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
4 Descartes'a göre insan bilgisinin ilkeleri: kuşku duyulamaz bir bilgi olarak cogito
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
5 Descartes'a göre insan bilgisinin ilkeleri: doğuştan gelen ideler
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
6 Descartes'a göre insan bilgisinin ilkeleri: zorunlu varlık olarak Tanrının varlığının kanıtlanması
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
7 Descartes'a göre insan bilgisinin ilkeleri: Tanrının varlığı kötü cinin varlığını olanaksız kılar
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
8 Descartes'ın sonsuz ile sınırsız ayrımı
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
9 Descartes'a göre yanılgılarımızın kaynağı
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
10 Descartes'a göre yanılgılarımızın kaynağı
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
11 Descartes'a göre açık ve seçik bilgi
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
12 Descartes'ın töz kavramı
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
13 Descartes'ın düşünen töz ile uzamlı töz ayrımı
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
14 Descartes'ın düşünen töz ile uzamlı töz ayrımı
  Ön Hazırlık: René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 5
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 5
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 3
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 5
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 5
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 5
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
Diğer Kaynaklar René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
Materyal
Dökümanlar René Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)