Ders Adı Özgürlük Sorunu
Ders Kodu FEL-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Özgürlük kavramının temellerini bilmek. Özgürlük kavramının tarihsel olarak gelişimini bilmek. Özgürlük hakkında filozofların düşünceleri üzerine eleştirel bakış geliştirebilmek. Özgürlük kavramının felsefe tarihindeki yerini ve önemini yorumlayabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Özgürlük kavramı ile ilgili sorunların ve düşüncelerin tarihsel ve felsefi olarak tartışılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Felsefe tarihinde özgürlük sorununun nasıl ortaya çıktığını ve gelişimini filozofların görüşlerini tartışarak incelemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Antik Yunan’da özgürlük anlayışı.
2 Antik Yunan’da özgürlük anlayışı.
3 Günümüzde özgürlük anlayışı.
4 Günümüzde özgürlük anlayışı ve Antik Yunan’daki anlayış ile karşılaştırılması.
5 Spinoza’nın özgürlük anlayışı.
6 Kant’ın özgürlük anlayışı.
7 Kant’ın özgürlük anlayışı.
8 Mill’nin özgürlük anlayışı.
9 Mill’nin özgürlük anlayışı.
10 Sartre’ın özgürlük anlayışı.
11 Sartre’ın özgürlük anlayışı.
12 Kuçuradi’nin özgürlük anlayışı.
13 Kuçuradi’nin özgürlük anlayışı.
14 Özgürlük hakkında genel değerlendirmeler ve tartışma.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 4
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 4
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 0
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 2
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 3
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 4
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 2
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İoanna Kuçuradi, Çağın Olayları Arasında, (İstanbul: Ayraç Yayınevi, 1997).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)