Ders Adı Gelişim Psikolojisi
Ders Kodu FEL-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Filiz Sayar
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Gelişimde önemli süreçleri, dönemleri ve konuları tanımlar. 2.Gelişimde yaşam boyu bakış açısının ayırıcı özelliklerini özetler. 3.İnsan gelişimiyle ilgili temel kuramları açıklar. 4.Yaşam boyu gelişim araştırmalarının nasıl yapıldığını açıklar. 5.Evrimsel bakış açısını, gelişimin genetik temellerini ve kalıtım-çevre tartışmasını açıklar. 6.Gelişim dönemlerine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişiklikleri açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği 1) Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar. 2) Gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri. 3) Davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar. 4) Doğum öncesinden yaşlılığa kadar fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal değişmeler ve özellikler. 5) Gelişim psikolojisinde güncel araştırma bulguları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gelişim psikolojisindeki temel kavramları öğrenmek, temel konular üzerinde yorum yapabilmek, bu konuda yapılan araştırmaları incelemek ve yorumlamak.
Dersin Amacı Yaşam boyu gelişim yaklaşımının temel özellikleri. Fiziksel gelişim. Bilişsel gelişim. Sosyal gelişim. Duygusal gelişim. Kişilik gelişimi. Motor gelişim. Kişilik gelişimi.Ahlaki gelişim.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse giriş, dersin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Yaşam Boyu Gelişim ppt
2 Gelişim psikolojisiyle ilgili genel kavramlar
  Ön Hazırlık: Yaşam Boyu Gelişim ppt
3 Yaşam boyu gelişimin temel özellikleri
  Ön Hazırlık: Yaşam Boyu Gelişim ppt
4 Doğum öncesi gelişim
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
5 Bebeklik ve çocukluk döneminde fiziksel ve motor gelişim
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
6 Bebeklik ve çocukluk döneminde bilişsel gelişim
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
7 Bebeklik ve çocukluk döneminde bilişsel gelişim
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
8 Bebeklik ve çocukluk döneminde bilişsel gelişim
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
9 Bebeklik ve çocukluk döneminde kişilik gelişimi
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
10 Bebeklik ve çocukluk döneminde kişilik gelişimi
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
11 Bebeklik ve çocukluk döneminde kişilik gelişimi
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
12 Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde ahlaki gelişim
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
13 Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde ahlaki gelişim
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
14 Ergenlikte psikolojik gelişim
  Ön Hazırlık: Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 1
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 2
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 2
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 3
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 4
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 3
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 4
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 2
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 2
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
Diğer Kaynaklar Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
Materyal
Dökümanlar Gelişim Psikolojisi pdf- Prof.Dr. Melike Sayıl
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)