Ders Adı 19. Yüzyılda Felsefe I
Ders Kodu FEL-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Soner Soysal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 19. yüzyıl felsefesini ana hatlarını öğretmek. 19. yüzyıl felsefesinin temel kavramlarını öğretmek. 19. yüzyıl filozorları ve felsefeleri hakkında bilgi kazandırmak. 19. yüzyıl felsefesinin ana problemlerini aktarmak ve öğretmek. 19. yüzyıl felsefesinin önceki ve sonraki dönemler ile ilişkisini öğretmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 19. yüzyılın bazı önemli filozoflarının düşünceleri, kullandıkları kavramlar, ele aldıkları sorunlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 19. yüzyıl felsefesini ana hatlarını öğretmek. 19. yüzyıl felsefesinin temel kavramlarını öğretmek. 19. yüzyıl filozorları ve felsefeleri hakkında bilgi kazandırmak. 19. yüzyıl felsefesinin ana problemlerini aktarmak ve öğretmek. 19. yüzyıl felsefesinin önceki ve sonraki dönemler ile ilişkisini öğretmek.
Dersin Amacı 19. yüzyıl felsefesinin genel özelliklerini dönemin bazı önemli filozoflarının düşüncelerini inceleyerek öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Schopenhauer felsefesine giriş: Kant'ın fenomen numen ayrımı.
  Ön Hazırlık: Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
2 Schopenhauer felsefesine giriş: Platon'un İdealar Dünyası ve Upanişadlar
  Ön Hazırlık: Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
3 Schopenhauer'ın nedensellik anlayışı: Yeter Neden İlkesinin Dörtlü Kökü Üzerine
  Ön Hazırlık: Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
4 Schopenhauer'ın dünya kavrayışı: İstenç olarak dünya
  Ön Hazırlık: Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
5 Schopenhauer'ın dünya kavrayışı: İstenç olarak dünya
  Ön Hazırlık: Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
6 Schopenhauer'ın dünya kavrayışı: Tasarım olarak dünya
  Ön Hazırlık: Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
7 Schopenhauer'ın dünya kavrayışı: Tasarım olarak dünya
  Ön Hazırlık: Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
8 Kierkegaard'nun felsefesine giriş: nesnel ve öznel hakikat arasındaki ayrım
  Ön Hazırlık: Michael Watts, Kierkegaard, Oxford: Oneworld Publications, 2003.
9 Kierkegaard'nun felsefesine giriş: nesnel ve öznel hakikat arasındaki ayrım
  Ön Hazırlık: Michael Watts, Kierkegaard, Oxford: Oneworld Publications, 2003.
10 Kierkegaard'nun öznel hakikat anlayışı
  Ön Hazırlık: Michael Watts, Kierkegaard, Oxford: Oneworld Publications, 2003.
11 Kierkegaard'nun öznel hakikat anlayışı
  Ön Hazırlık: Michael Watts, Kierkegaard, Oxford: Oneworld Publications, 2003.
12 Kierkegaard'ya göre, en yüksek öznel hakikat: İman
  Ön Hazırlık: Michael Watts, Kierkegaard, Oxford: Oneworld Publications, 2003.
13 Kierkegaard'ya göre, en yüksek öznel hakikat: İman
  Ön Hazırlık: Michael Watts, Kierkegaard, Oxford: Oneworld Publications, 2003.
14 Kierkegaard'nun insan anlayışı: sonsuz ve sonlunun bir melezi olarak insan
  Ön Hazırlık: Michael Watts, Kierkegaard, Oxford: Oneworld Publications, 2003.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 5
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 5
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 3
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 5
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 5
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 5
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 42 42
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 42 42
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 196    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Diğer Kaynaklar Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Materyal
Dökümanlar Christopher Janaway, Schopenhauer, çev. R. Çağrı Ataman, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)