Ders Adı Varlık Felsefesi
Ders Kodu FEL-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çinçin
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Varlık-varolan-varolma kavramları arasındaki ayrımları öğrenmek, Farklı türden varolanlar arasındaki kategorik ayrımı öğrenmek, Varlık-ilinek arasındaki bağlantıları görmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Varlık Felsefesinin temel kavramlarını ve konularını, varlık felsefesiyle ilgilenen filozoflara dayanarak ele almak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Varlık-varolan-varolma kavramları arasındaki ayrımları öğretmek, Farklı türden varolanlar arasındaki kategorik ayrımı öğretmek, Varlık-ilinek arasındaki bağlantıları göstermek.
Dersin Amacı Varlık felsefesine ait kavramsal bilgiye sahip olmak, varlık felsefesinin felsefe tarihindeki yeri ve önemini kavramak, konu ile ilgili argümanları tartışmak ve eleştirmek. Varlık kavramının diğer kavramlar ile birlikte değerlendirmesini yapmak, olası ilişkileri anlamak.Varlık Felsefesinin problem alanına giren problemler üzerine araştırma yapmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Varlık nedir? sorusuna ilişkin tartışma
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
2 Varlık nedir? sorusuna ilişkin tartışma
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
3 Varlık nedir? sorusuna ilişkin tartışma
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
4 Varlık-Varolan-Varolma kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıklar
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
5 Varlık-Varolan-Varolma kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıklar
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
6 Varlık-Varolan-Varolma kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıklar
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
7 Varlık-Gerçeklik kavramlarının birbirleri arasındaki ilintiler ortaya konulacaktır
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
8 Varlık-Gerçeklik kavramlarının birbirleri arasındaki ilintiler ortaya konulacaktır
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
9 Varlık Türleri ve Varolanlar arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
10 Varlık Türleri ve Varolanlar arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
11 Varlık Türleri ve Varolanlar arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
12 Varlık nedir sorusuna felsefe tarihinden filozofların verdikleri yanıtların metinlerden okunması
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır
13 Varlık nedir sorusuna felsefe tarihinden filozofların verdikleri yanıtların metinlerden okunması
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
14 Varlık nedir sorusuna felsefe tarihinden filozofların verdikleri yanıtların metinlerden okunması
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabında hazırlanır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 4
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 5
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 3
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 4
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 3
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 4
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 4
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu -Varlık Felsefesi, Kadir Çüçen, Melek Zeynep Zafer, Adnan Esenyel, Ezgi Kitabevi, 2017, Bursa ( Ders Kitabı) -Metafizik, Kadir Çüçen, Sentez Yayınevi, 2018, Bursa. -Fenomenoloji, Jean- François Lyotard, (çev: ismet Birkan), Dost Kitabevi, 2007, Ankara -Felsefe Terimleri Sözlüğü ( herhangi bir tanesi )
Diğer Kaynaklar -Varlık Felsefesi, Kadir Çüçen, Melek Zeynep Zafer, Adnan Esenyel, Ezgi Kitabevi, 2017, Bursa ( Ders Kitabı) -Metafizik, Kadir Çüçen, Sentez Yayınevi, 2018, Bursa. -Fenomenoloji, Jean- François Lyotard, (çev: ismet Birkan), Dost Kitabevi, 2007, Ankara -Felsefe Terimleri Sözlüğü ( herhangi bir tanesi )
Materyal
Dökümanlar -Varlık Felsefesi, Kadir Çüçen, Melek Zeynep Zafer, Adnan Esenyel, Ezgi Kitabevi, 2017, Bursa ( Ders Kitabı) -Metafizik, Kadir Çüçen, Sentez Yayınevi, 2018, Bursa. -Fenomenoloji, Jean- François Lyotard, (çev: ismet Birkan), Dost Kitabevi, 2007, Ankara -Felsefe Terimleri Sözlüğü ( herhangi bir tanesi )
Ödevler Haftanın konusu ön hazırlık notları şeklinde hazırlanır.
Sınavlar Ara sınav ve yıl sonu sınavı.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)