Ders Adı Çevre Etiği
Ders Kodu FEL-313
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Kevser ÇELİK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Çevre ve çevresel sorunlar hakkında bilinç geliştirilmesi. insan ve doğa ilişkisi açısından etik sorunların anlaşılması. çevre etiğinin ne olduğunun anlaşılması. çevre etiği konusunda ortaya atılan yaklaşımlar ve bu yaklaşımları ortaya atan düşünürler. çevre etiğinin günümüz sorunlarına çözüm önerileri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre ve çevresel sorunlar hakkında bilinç geliştirilmesi. insan ve doğa ilişkisi açısından etik sorunların anlaşılması. çevre etiğinin ne olduğunun anlaşılması. çevre etiği konusunda ortaya atılan yaklaşımlar ve bu yaklaşımları ortaya atan düşünürler. çevre etiğinin günümüz sorunlarına çözüm önerileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Artan çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerin teorik ve pratik alanda incelenmesi. Sorunun nedenleri üzerine farklı yaklaşımların incelenmesi. Çevre kirliliğini engellemeye ilişkin çözüm önerileri ve çözüm yaklaşımları. Günümüz açısından çevre konusunda etik görüşlerin geliştirilmesi.
Dersin Amacı Artan çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerin teorik ve pratik alanda incelenmesi. Sorunun nedenleri üzerine farklı yaklaşımların incelenmesi. Çevre kirliliğini engellemeye ilişkin çözüm önerileri ve çözüm yaklaşımları. Günümüz açısından çevre konusunda etik görüşlerin geliştirilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çevre etiğine giriş ve haftalık konuların belirlenmesi..
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
2 Çevre kirliliği sorununun tanımlanması ve bu konuda genel tartışma.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
3 Çevre kirliliği sorununun tanımlanması ve bu konuda genel tartışma.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
4 Çevre konusunda yapılan çalışmalar ve insan ve doğa ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
5 Çevre konusunda yapılan çalışmalar ve insan ve doğa ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
6 Çevre ile felsefe arasında kurulabilecek ilişkinin tartışılması.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
7 Çevre ile felsefe arasında kurulabilecek ilişkinin tartışılması.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
8 Çevre etiği konusunda son dönemlerde yapılmış çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
9 M.Bookchin ve çevre etiği ve çevre kirliliği konusunda çözüm önerileri.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
10 M.Bookchin ve çevre etiği ve çevre kirliliği konusunda çözüm önerileri.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
11 A.Naes ve çevre etiği ve çevre kirliliği konusunda çözüm önerileri.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
12 A.Naes ve çevre etiği ve çevre kirliliği konusunda çözüm önerileri.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
13 A.Naes ve M. Bookchin'in temel eserleri ve kavramlarının incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
14 A.Naes ve M. Bookchin'in temel eserleri ve kavramlarının incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Joseph R. Jardins, Çevre Etiği, Çev.: Ruşen Keleş, :İmge Kitabevi, Ankara, 2006
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 4
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 3
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 4
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 4
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 4
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 3
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu M. bookchin- toplumsal ekoloji M. bookchin- kentsiz kentleşme
Diğer Kaynaklar M. bookchin- toplumsal ekoloji M. bookchin- kentsiz kentleşme
Materyal
Dökümanlar M. bookchin- toplumsal ekoloji M. bookchin- kentsiz kentleşme
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)