Ders Adı Öğrenme Psikolojisi
Ders Kodu FEL-325
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Filiz SAYAR
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeleri, öğrenmeyi etkileyen etkenleri, öğrenme kuramlarını, etkili öğrenme yöntem ve tekniklerini bilmesi.Öğrenmenin ilkelerini bilme, Öğrenme ilkelerini günlük yaşama aktarabilme becerisi, Eğitim ortamında en uygun yöntemi kullanarak sorunlu davranışı ortadan kaldırma bilgi ve becerisi. Klasik koşullama ve edimsel koşullama, sosyal öğrenme kuramı, bilişsel davranışçılar, ödüllendirmeme, ceza, ve kaçınma, bilgi işlem kuramını bilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği 1) Öğrenme nedir? İlkeler ve temel kavramlar. 2) Öğrenme kuramları: Klasik koşullama, edimsel koşullama, sosyal öğrenme kuramı ve bilişsel öğrenme kuramları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeleri, öğrenmeyi etkileyen etkenleri, öğrenme kuramlarını, etkili öğrenme yöntem ve tekniklerini bilmelerini sağlamak.öğrenme nedir? Öğrenme kuramları, klasik koşullama ve edimsel koşullama, sosyal öğrenme kuramı, bilişsel davranışçılar, ödüllendirmeme, ceza, ve kaçınma, bilgi işlem kuramını bilme.
Dersin Amacı Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler. Öğrenmeyi etkileyen etkenler. Öğrenme kuramları. Etkili öğrenme yöntemleri.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Öğrenme nedir? Temel ilkeler ve yaklaşımlar.
2 Öğrenme kuramlarına giriş.
3 Klasik koşullama, kazanım, sönme, ayırt etme, genelleme.
 
4 Klasik koşullama, kazanım, sönme, ayırtedme, genelleme.
5 Klasik koşullama, kazanım, sönme, ayırt etme, genelleme.
6 Edimsel koşullama ilkeleri
7 Edimsel koşullama, pekiştirme, pekiştirme tarifeleri
8 Edimsel koşullama, sönme, ayırt etme, genelleme
9 Sosyal öğrenme kuramı. Gözleme dayalı öğrenme
10 Sosyal öğrenme kuramı. Gözleme dayalı öğrenme
11 Bilişsel öğrenme ilkeleri
12 Bilişsel öğrenme kuramları
13 Bilişsel öğrenme kuramları
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 1
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 1
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 1
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 1
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 2
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 1
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 1
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 4
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 2
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 1
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 17 17
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)