Ders Adı Sembolik Mantık
Ders Kodu FEL-331
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) DOÇ.DR. NURTEN KİRİŞ YILMAZ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları MANTIK İLKELERİNE UYGUN AKIL YÜRÜTME MANTIK İLKELERİYLE ÇIKARIM YAPABİLME
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe alanındaki etkilerini fark edebilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri MANTIK İLKELERİYLE DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMEK
Dersin Amacı ÖĞRENCİLERE MANTIK İLKELERİNİ ÖĞRETMEK VE SEMBOLİK DÜŞÜNME İLE MATEMEATİKSEL ÇIKARIM YAPABİLMEYİ SAĞLAMAK.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 KAYNAKLAR - GİRİŞ
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
2 ÖNERME EKLEMLERİ MANTIĞI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
3 ALIŞTIRMALAR
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
4 ÇÖZÜMLEYİCİ ÇİZELGE VE KURALLARI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
5 ÖNERME EKLEMLERİ MANTIĞI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
6 ÖNERME EKLEMLERİNIN TEKNİK ALANA UYGULAMASI: ANAHTARLI DEVRELer
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
7 DEVRELERİN KURULMASI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
8 NİCELEME – BİRLİ YÜKLEMLER MANTIĞI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
9 BİRLİ YÜKLEMLER MANTIĞININ KLASİK “KATEGORİK ÖNERMELER” MANTIĞINA UYGULAMASI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
10 ALIŞTIRMALAR
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
11 KARŞIOLUM YASALARI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
12 KATEGORİK TASIM YASALARI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
13 SEMBOLLEŞTİRME
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
14 GENEL TEKRAR VE ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK UYGULAMALARI
  Ön Hazırlık: Mantık Tarihini ve Sembolik Mantığa kadar gelen süreci öğrenmek.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 2
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 5
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 2
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 5
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 5
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 2
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 5
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 3
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 1 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Osman, Fikret, (2014), Modern Mantığa Giriş I, Bursa: Sentez Yayıncılık. Aydoğdu, Hüseyin, (2015), Modern Mantık (Ders Notları), Erzurum Teknik Yıldırım, Cemal (2019), Mantık, Ankara, Fol Kitap. Özlem, Doğan, (2006), Mantık, İstanbul: Inkılap Yayınevi. Çüçen, Kadir, (2006), Mantık, Bursa: Asa Kitabevi. Grünberg, Teo, (2000), Sembolik Mantık El Kitabı (I. Cilt), Ankara: Metu Press. Bravo, Işıl Bayar; Yıldız, Mustafa(Editörler), (2017), Modern Mantık, İstanbul, Lisans Yayıncılık. Allen, Colin; Hand, Michael, (2001), Logic Primer, London: MIT Press.
Diğer Kaynaklar Osman, Fikret, (2014), Modern Mantığa Giriş I, Bursa: Sentez Yayıncılık. Aydoğdu, Hüseyin, (2015), Modern Mantık (Ders Notları), Erzurum Teknik Yıldırım, Cemal (2019), Mantık, Ankara, Fol Kitap. Özlem, Doğan, (2006), Mantık, İstanbul: Inkılap Yayınevi. Çüçen, Kadir, (2006), Mantık, Bursa: Asa Kitabevi. Grünberg, Teo, (2000), Sembolik Mantık El Kitabı (I. Cilt), Ankara: Metu Press. Bravo, Işıl Bayar; Yıldız, Mustafa(Editörler), (2017), Modern Mantık, İstanbul, Lisans Yayıncılık. Allen, Colin; Hand, Michael, (2001), Logic Primer, London: MIT Press.
Materyal
Dökümanlar Osman, Fikret, (2014), Modern Mantığa Giriş I, Bursa: Sentez Yayıncılık. Aydoğdu, Hüseyin, (2015), Modern Mantık (Ders Notları), Erzurum Teknik Yıldırım, Cemal (2019), Mantık, Ankara, Fol Kitap. Özlem, Doğan, (2006), Mantık, İstanbul: Inkılap Yayınevi. Çüçen, Kadir, (2006), Mantık, Bursa: Asa Kitabevi. Grünberg, Teo, (2000), Sembolik Mantık El Kitabı (I. Cilt), Ankara: Metu Press. Bravo, Işıl Bayar; Yıldız, Mustafa(Editörler), (2017), Modern Mantık, İstanbul, Lisans Yayıncılık. Allen, Colin; Hand, Michael, (2001), Logic Primer, London: MIT Press.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)