Ders Adı İnsan Hakları
Ders Kodu FEL-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Oktay KÖSE
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Ramazan KAYA
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yurttaşlık, demokrasi ve insan haklarına ilişkin temel kavramlar
2 Yurttaşlık, demokrasi ve insan haklarına ilişkin temel kavramlar
3 Demokrasi kavramı, demokrasinin ortaya çıkışı ve gelişimi
4 Toplumsal sözleşme kuramı ve insan hakları üzerine etkisi
5 İnsan hakları ve demokrasinin ülkemizdeki gelişimi, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
6 İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
7 Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav-
8 İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
9 İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler
10 İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlar ve faaliyetleri
11 İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlar ve faaliyetleri
12 İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel sorunlar.....
13 İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili temel sorunlar.....
14 Genel Değerlendirme-Genel Değerlendirme-Genel Değerlendirme-
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 0
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 0
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 0
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 0
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 0
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 0
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 0
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 0
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 0
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 0
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 0
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 8 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 224    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Dönem boyunca elde ettikleri edinimleri değerlendirmek için 1 vize 1 final sınavı yapılmaktadır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)