Ders Adı Çağın Problemlerine Felsefi Bakış
Ders Kodu FEL-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Nurten KİRİŞ YILMAZ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında çağımızın problemleri nelerdir ve bunları felsefe aracılığıyla çözüme ulaştırmak mümkün müdür sorularına cevap aranır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Çağın Problemlerine felsefe disiplini içinden bakmak ve çözüm aramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çağımızda Felsefe Problemleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
2 Çağımızda Felsefe Problemleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
3 Çağımızda dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler felsefe problemi midir?
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
4 Savaşların felsefi problem olarak degerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
5 Kötülük Probleminin Felsefi bir problem olarak degerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
6 Kötülük Probleminin Felsefi bir problem olarak degerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
7 Çağımızdaki Yoksulluk durumunun felsefi bir Problem olarak ele alınması
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
8 Çağımızın etik problemlere bakısı
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
9 Çağımızın etik problemlere bakısı
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
10 Bilim-Teknoloji-İletişim gibi çaüımız Problemlerinin ele alınması
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
11 Bilim-Teknoloji-İletişim gibi çaüımız Problemlerinin ele alınması
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
12 Ekolojik sorunlar; doğa ve insan (insanın doğaya yabancılaşması ya da “doğa”nın ortadan kaldırılması)
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
13 Çağımızın Pandemisi olarak Covid 19 bağlantısından hareketle felsefi bir problem olarak salgın hastalıklar
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
14 Çağımızın secilmiş olan bazı problemlerine geri dönüş, tartışma ve genel degerlendirme.
  Ön Hazırlık: Çağımızda ve günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı, yoksulluk, çevre sorunları, savaş, bireycilik gibi temel problemler ve bu problemlerin realiteyi değerlendirmenin bir yolu olarak felsefi bakışla sorgulanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 0
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 0
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 0
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 5
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 0
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 5
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 0
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 0
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 0
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 0
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 0
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 6 120
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Doğan Özlem, (2007), Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi. William, Barrett, (2016), İrrasyonel İnsan, (Çev. Salih Özer), Ankara: Hece Yayınları. Sinan Özbek,(2011), Pratik Felsefe Yazıları, İstanbul: Notos Kitap. (Derleyen Erkan Ünal) (2020), Çivisi Çıkan Dünya,İstanbul: Runik Kitap.
Diğer Kaynaklar Doğan Özlem, (2007), Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi. William, Barrett, (2016), İrrasyonel İnsan, (Çev. Salih Özer), Ankara: Hece Yayınları. Sinan Özbek,(2011), Pratik Felsefe Yazıları, İstanbul: Notos Kitap. (Derleyen Erkan Ünal) (2020), Çivisi Çıkan Dünya,İstanbul: Runik Kitap.
Materyal
Dökümanlar Doğan Özlem, (2007), Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi. William, Barrett, (2016), İrrasyonel İnsan, (Çev. Salih Özer), Ankara: Hece Yayınları. Sinan Özbek,(2011), Pratik Felsefe Yazıları, İstanbul: Notos Kitap. (Derleyen Erkan Ünal) (2020), Çivisi Çıkan Dünya,İstanbul: Runik Kitap.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)