Ders Adı Felsefi Metinler V
Ders Kodu FEL-417
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Ramazan Kaya
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin amacı, felsefe ve insan bilimlerinde kullanılan hermeneutik yaklaşımı incelemektir. Bu yaklaşım ile hermeneutiğin felsefe tarihindeki yeri ve önemi üzerine bilgiler verilip üzerinde tartışmalar sürdürmek amaçlanmaktadır. Bu sayede bu dersin tarihsel ve eleştirel süreci aktarılmış olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin amacı, felsefe ve insan bilimlerinde kullanılan hermeneutik yaklaşımı incelemektir. Bu yaklaşım ile hermeneutiğin felsefe tarihindeki yeri ve önemi üzerine bilgiler verilip üzerinde tartışmalar sürdürmek amaçlanmaktadır. Bu sayede bu dersin tarihsel ve eleştirel süreci aktarılmış olacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin amacı, felsefe ve insan bilimlerinde kullanılan hermeneutik yaklaşımı incelemektir. Bu yaklaşım ile hermeneutiğin felsefe tarihindeki yeri ve önemi üzerine bilgiler verilip üzerinde tartışmalar sürdürmek amaçlanmaktadır. Bu sayede bu dersin tarihsel ve eleştirel süreci aktarılmış olacaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, felsefe ve insan bilimlerinde kullanılan hermeneutik yaklaşımı incelemektir. Bu yaklaşım ile hermeneutiğin felsefe tarihindeki yeri ve önemi üzerine bilgiler verilip üzerinde tartışmalar sürdürmek amaçlanmaktadır. Bu sayede bu dersin tarihsel ve eleştirel süreci aktarılmış olacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hermeneutik yaklaşımın temel kavramların değerlendirilmesi
2 Hermeneutik yaklaşımın temel soruların değerlemdirilmesi
3 Hermeneutik yaklaşımın temel sorunların değerlendirilmesi
4 Tin bilimleri ve hermeneutik hakkında genel çerçevenin verilmesi
5 Tin bilimleri ve hermeneutik hakkında genel çerçevenin verilmesi
6 Heidegger de hermeneutik yaklaşımın incelenmenmesi ve değerlendirilmesi
7 Heidegger de hermeneutik yaklaşımın incelenmenmesi ve değerlendirilmesi
8 Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav-Ara sınav
9 Gadamer ve felsefi hermeneutik yaklaşımının incelenmesi
10 Gadamer ve felsefi hermeneutik yaklaşımının incelenmesi
11 Habermas: Hermeneutik ve pratik bilimlerin incelenmesi..
12 Habermas: Hermeneutik ve pratik bilimlerin incelenmesi..
13 Ricouer de hermeneutik yaklaşımın değerlendirilip incelenmesi
14 Genel tekrar-Genel tekrar-Genel tekrar-Genel tekrar---
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 0
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 0
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 0
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 0
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 0
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 0
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 0
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 0
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 0
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 0
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 0
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ders içi verilen bilgilerin değerlendirilmesi için 1 vize 1 final sınavı uygulanacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)