Ders Adı Modernizm
Ders Kodu FEL-429
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Gökçe BAŞKESEN
Dersin Öğrenme Çıktıları Modern- postmodern, modernite-postmodernite, kolonyalizm post-kolonyalizm, oryantalizm, çokkültürcülük kavramları, Batı ve Doğu bilgisinin özellikleri, modernite ve post-modernite sürecine ilişkin teoriler hakkında bilgi vermek. Verilen bilgiler ışığında öğrencilerin eleşti ve değerlendirmelerini almak ve edinilen bilgileri ölçmektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Modernizmin kavramsal çerçevesi, tarihsel süreç içerisinde modernizm, Batı toplumlarının değişim ve dönüşüm aşamaları, eleştirel açıdan modernizm.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Modern- postmodern, modernite-postmodernite, kolonyalizm post-kolonyalizm, oryantalizm, çokkültürcülük kavramları, Batı ve Doğu bilgisinin özellikleri, modernite ve post-modernite sürecine ilişkin teoriler hakkında bilgi vermek. Verilen bilgiler ışığında öğrencilerin eleşti ve değerlendirmelerini almak ve edinilen bilgileri ölçmektir.
Dersin Amacı Modernizm ve ilişkili olduğu kavramların çözümlemesini yapmak. Modernizm süreci ile ilgili bilgi vermek. Batının sosyal değişim ve gelişim çizgilerini öğretmek. Modernliği eleştirel açıdan yorumlamayı sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Modernliğin Kavramsal Topografyası
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
2 Ekonomik Devrim
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
3 Bilimsel Devrim
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
4 Siyasal Devrim
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
5 Kültürel Devrim
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
6 Liberalizm, İdealizm, Romantizm
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
7 Arasınav-Arasınav
  Ön Hazırlık: Konuların genel tekrarı yapılacak
8 İki İdeal Tip
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
9 Toplumun İcadı
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
10 Ekonomiden Sonra
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
11 Bilimden Sonra
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
12 Siyasetten Sonra
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
13 Kültürden Sonra
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
14 Toplumun Sonu mu?
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi adlı kitabın ilgili bölümü okunarak özeti çıkarılacak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 3
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 3
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 4
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 3
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 4
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 5
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 5
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 5
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 5
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 2 0
Ödev 2 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 8 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 2 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 224    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Diğer Kaynaklar Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Materyal
Dökümanlar Mehmet Emin BALCI, Modernliğin Sosyolojisi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Ödevler Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi ve Ahmet Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite adlı kitapların okunarak özetinin çıkarılması
Sınavlar Dönem içerisinde öğrencilere iki kısa sınav, iki ödev, bir ara sınav bir final sınavı uygulanacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)