Ders Adı 20. Yüzyılda Felsefe II
Ders Kodu FEL-402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 10
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mevlüt Albayrak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 20. yy felsefesindeki Problemlerin günümüzde yansımaları İlgili temel ilke ve kavramların ele alınıp, irdelenip, sorgulanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
20.yy'da FelsefeI dersi, 20.yy'da FelsefeII dersinin temelini oluşturan bir derstir; bundan dolayı, 2021-2022 Eğitim ve öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere; öğrencilerimiz 20.yy'da felsefeII dersini, 20.yy'da FelsefeI dersini almadan tercih edemeyeceklerdir. -
Dersin İçeriği 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış belli başlı 20. yüzyıl filozoflarının görüşlerinin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 20. yydaki Problemlerle ilgili filozofların metinleri 20. yy felsefesindeki Problemlerin ardalanı
Dersin Amacı 20. yy felsefesinin ve filozoflarının incelenmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma. Dönem içerisinde ele alınacak özel problemin ve okunacak metinlerin tanıtılması
2 Problemle ilgili ilk filozofun metninin okunması
3 Problemle ilgili ilk filozofun metninin okunması
4 Problemle ilgili ilk filozofun metninin okunması
5 Problemin ilk metin bağlamında tartışılması
6 Problemle ilgili ikinci filozofun metninin okunması
7 Problemle ilgili ikinci filozofun metninin okunması
8 Problemle ilgili ikinci filozofun metninin okunması
9 Problemin okunmuş iki metin bağlamında tartışılması
10 Problemle ilgili üçüncü filozofun metninin okunması
11 Problemle ilgili üçüncü filozofun metninin okunması
12 Problemle ilgili üçüncü filozofun metninin okunması
13 Problemin üç metin bağlamında tartışılması ve filozofların görüşlerinin karşılaştırılarak toparlanması
14 Problemin üç metin bağlamında tartışılması ve filozofların görüşlerinin karşılaştırılarak toparlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe tarihi ve disiplinleri ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. 4
2 Felsefedeki problemleri saptama, tanımlama ve tartışma becerisine sahiptir. 5
3 Mesleğinin gereği olan dersleri iyi öğrenmiş olmak, uzmanı olduğu alanın teorik temellerini özümsemiş ve alanın gerektirdiği becerileri kazanmış olur. 3
4 Çağdaş felsefe konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
5 Bireysel olarak ve bir grup içerisinde etkin biçimde çalışır. 5
6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, felsefe, sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme alışkanlığı edinir 1
7 Kültürel, sosyal, etik, estetik ve politik problemlerin ortaya konulmasına ilişkin uygun kavramlaştırma yollarını bulur. 4
8 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 5
9 Felsefe alanında edindiği bilgiler ile eleştirel düşünme ve sorgulama becerisine sahiptir. 5
10 Felsefe eğitiminin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri konusunda farkındalığa sahiptir. 3
11 Disiplinlerarası okuma ve bu okuduklarını çözümleme becerisine sahiptir. 4
12 Felsefede araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanır. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 10 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 10 140
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 310    
Dersin Akts Kredisi 10    
Ders Notu - Wilhelm Dilthey: "Tin Bilimlerine Giriş", (D. Özlem, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Remzi Kitabevi, s. 99-112) - William James, Pragmacılık, MEB Yayınları, 1986. - Henri Bergson, Metafiziğe Giriş, ç ev. B. Karacasu, Bilim ve Sanat Yayınları. - E. Husserl, Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, çev. H. Tepe, Bilim Sanat Yayınevi. - E. Husserl Kesin Bilim Olarak Felsefe, çev. A. Kaygı, TFK Yayınları. - Martin Heidegger: Metafizik Nedir?, Çev. Y. Örnek, TFK Yayınları. - Jean-Paul Sartre: "Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır", Varoluşçuluk, (Çev. A. Bezirci). - Karl Jaspers: Felsefeye Giriş,
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)