Ders Adı İngiliz Kültürü
Ders Kodu IDE-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Philip Glover
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilere kendi yaşamları, deneyimleri, umutları ve istekleri hakkında konuşma ve dil ile kültürü tartışma fırsatı sunarak konuşma ve dinleme becerileri geliştirir. Ders konuşma, açıklama, tartışma ve sunum şeklinde konuşma ve konuşma alıştırması yapar. Ders, öğrencilerin kendi dil yetenekleri hakkındaki farkındalıklarını arttırmayı, hedefler koymayı ve iyileştirme stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Amaçları Bu dersin sonunda öğrenciler: • Dil ve kültürler hakkındaki bilgileri hatırlar. • Konuşulan dilin kesintilerle ilişkisini anlayın. • Konuşma, açıklama, tartışma ve sunumlarda dil ve kültür hakkında konuşma becerilerini uygular. • İletişimde dil ve kültürü analiz eder. • Kendi konuşma becerilerini değerlendirin. • İyi konuşma, ne öğreneceği ve nasıl öğrenileceği hakkında kişisel bir bakış açısı oluşturun.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
2 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
3 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
4 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
5 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
6 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
7 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
8 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
9 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
10 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
11 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
12 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
13 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
14 1- Kursa hoş geldiniz 2- Kültür ve kültürlerarası iletişim 3- Kültür nedir? 4- Kültür ve iletişim 5- Kültür ve sözsüz iletişim 6- Kültür, zaman ve mekan 7- Bireysel ve kolektif kültürler 1 8- Bireysel ve kolektif kültürler 2 9- Kültürel boyutlar 10- Kültürlerarası iletişimin önündeki engeller 11- Kültür şoku 12- tavsiye 13- Kültürlerin karşılaştırılması 14- Fark ile başa çıkmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olur. 5
2 İngiliz Dili edebiyatları (ABD, İrlanda, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, vb.) hakkında genel bilgiye sahip olur. 3
3 Genel anlamda edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur. 2
4 Dilin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur. 1
5 Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilir. 1
6 İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilir. 1
7 Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vb.) aktarabilir. 1
8 Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilir. 1
9 Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan evrensel bir dünya görüşüne sahip olur. 1
10 Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilir ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilir. 1
11 Lisans seviyesinde bilimsel araştırma yapma, kaynakları değerlendirme ve akademik makaleler yazabilme yeteneğini kazanır. 1
12 İleri düzeyde İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilgisine de sahip olur. 1
13 Farklı metin türlerine yönelik çeviri stratejileri geliştirerek yetkin çeviriler yapabilir. 1
14 Gerekli ön koşullarını (formasyon vb.) tamamlamak koşuluyla İngilizce öğretmenliği yapabilir. 1
15 Alanıyla ilgili ileri düzey bilgisayar yazılımlarını ve diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Course materials booklet
Diğer Kaynaklar Course materials booklet
Materyal
Dökümanlar Course materials booklet
Ödevler
Sınavlar Kültürün bir yönü hakkında konuşma, açıklama ve tartışma.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)