Ders Adı İngiliz Kültürü
Ders Kodu IDE-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orta öğretimde kazanılan genel becerileri daha da geliştirerek modern ders araç-gereçleriyle, bilimsel kaynaklarla destekleyerek alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olup bunları kullanabilmek 0
2 Alanındaki kavramları fikirleri ve bilimsel verileri eleştirel bir gözle sorgulamak, karmaşık problemlerle baş edebilmek 0
3 Dili akıcı bir şekilde kullanarak Batı dünyasıyla sağlıklı bir iletişim kurabilme, Batı kültürlerindeki toplumsal ve ekonomik değişimleri yorumlama becerisi kazanma, bunları kendi toplumlarındaki sosyal değişimlerle karşılaştırma becerisi kazanma 0
4 Dildeki dört beceriyi (okuma, yazma, konuşma, dinleme) en etkili şekilde kullanma yetisine sahip olma 0
5 Bilimsel araştırmanın temel metotlarını kavrama yetisine sahip olma 0
6 Yüksek lisans için gerekli donanımlara sahip olma 0
7 Karşılaştırmalı Edebi Çalışmalar yapabilme (İngiliz Dili ve Edebiyatı & Türk Dili ve Edebiyatı) 0
8 Alanı ile ilgili literatür taraması yapma, veri toplama, yorumlama aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilincine sahip olma 0
9 Yeniliklere ve yaratıcı düşünceye açık olma 0
10 Ulusuna ve insanlığa karşı sorumluluk taşıma bilinci 0
11 Dil ve toplum arasında var olan sıkı ilişkiyi kavrayarak bunları güncel yaşama uyarlama becerisi kazanma 0
12 İngilizce’nin yanında ikinci bir dili (Almanca) akademik düzeyde anlama, kullanma becerisine sahip olma 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)